Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław

Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

serdecznie zaprasza na szkolenie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

PRAWO PRACY W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH PO ZMIANACH W 2022 R.
WDROŻENIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ I ZASTOSOWANIE ICH W PRAKTYCE,

które przeprowadzi

pani Elżbieta Susek – doświadczony edukator, ekspert w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego, wykładowca, były dyrektor zespołu szkół, egzaminator OKE, autor projektów i innowacji pedagogicznych oraz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, absolwentka seminarium doktoranckiego w zakresie zarządzania środowiskowego

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 31 marca 2022 r. (czwartek), godz. 09:00 – 13:00.
Koszt szkolenia: 350 zł/os
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres: kursy@cku.wroc.pl do dnia 28 marca 2022 r. (poniedziałek) do godziny 12:00.

 

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 28 marca 2022 r.

 

Z wyrazami szacunku,
Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143