Drodzy słuchacze!

Uprzejmie informujemy, że plan zajęć dla liceum dopołudniowego pojawi się 24.02.2020 r. (poniedziałek).

Harmonogram egzaminów poprawkowych i semestralnych w terminie dodatkowym znajdziecie Państwo TUTAJ.

Każdy słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu może wziąć udział w całorocznym konkursie na
ZDJĘCIE MIESIĄCA
w lutym tematem miesiąca jest:
“Ferie ziomowe?”
Wystarczy zrobić zdjęcie telefonem komórkowym albo aparatem fotograficznym i przesłać je na adres:
foto@cku.wroc.pl
Przesłane zdjęcie musi mieć opis:
– imię nazwisko autora oraz semestr, do którego uczęszcza,
– oświadczenie – zgoda na publikację zdjęć:
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej i Facebooku CKU.
Dla uczestników konkursu co miesiąc przewidziane są nagrody.
Spotkania osób chętnych na zajęcia i rozmowy o fotografii we wtorki w godzinach: 16.30 – 17.30 w sali 226.

 

Koordynator konkursu i zajęć – Janusz Wolniak

Harmonogram egzaminów poprawkowych znajdziecie Państwo TUTAJ

Szanowni słuchacze wydziału zaocznego!

Pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym roku szkolnego 2019/2020 dla wszystkich słuchaczy semestrów I-VI odbędą się 8 i 9 lutego w godzinach od 08:00 do 15:00.
Plan zajęć zostanie zamieszczony na stronie internetowej CKU oraz w gablocie szkolnej na II piętrze w dniu 5 lutego 2020 r.

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci

Jeśli planujecie rozpoczęcie lub rozważacie kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej – średniej, a wykształcenie jest dla Was istotną
wartością, nie odkładajcie decyzji i już teraz zaaplikujcie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr I w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

Działające w Centrum 3-letnie oraz 4-letnie Liceum dla Dorosłych Nr I w systemach stacjonarnym i zaocznym to szkoły pod każdym względem dostosowane do potrzeb i możliwości osób dorosłych oraz osób niepełnoletnich – aktywnych zawodowo, mających własne
rodziny (godzących obowiązki rodzinne z zawodowymi), powracających do szkoły po przerwie w nauce, przebywających czasowo
za granicą.

Jesteśmy placówką publiczną. Edukacja jest bezpłatna. Uczymy w systemie semestralnym.

Nauka w LO nr I w systemie stacjonarnym obejmuje 3 dni w tygodniu przed południem (wtorki, środy i piątki) lub
3 dni po południu (poniedziałki, wtorki, czwartki).
Nauka w LO nr I w systemie zaocznym obejmuje 2 dni w tygodniu (soboty, niedziele) w godzinach: 8.00 – 15.50.

Szkoła dysponuje: przestronnymi salami zajęć przedmiotowych, pracowniami kursowymi, pracowniami informatycznymi i językowymi oraz nowoczesną biblioteką multimedialną. Oferta nauczanych w Centrum języków obejmuje: język angielski, język niemiecki, język rosyjski (do wyboru). Każdy słuchacz ma prawo do korzystania ze szkolnego systemu Nauczania na Odległość, który umożliwia zindywidualizowaną edukację w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca (kursy@cku.wroc.pl). Dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, w sąsiedztwie Dworca PKP i Dworca PKS, ułatwi dojazd do Centrum i powrót do domu każdemu słuchaczowi
(siedziba Centrum znajduje się we Wrocławiu/kod pocztowy: 50-08/ przy ul. Swobodnej 73, tel. 071 783 – 36 – 68 do 70).

Aktualnie trwa nabór do wszystkich semestrów Liceum Ogólnokształcącego nr I w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Wniosek o przyjęcie do LO nr I należy pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach: 8 – 16.00.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem i kontynuacją nauki.
Czekamy na każdego, kto – z naszym wsparciem – jest gotów podjąć wysiłek edukacyjny.
Efektywnie wspieramy naszych Słuchaczy w ich wyborach i decyzjach.

Dyrekcja i społeczność
Centrum Kształcenia Ustawicznego
we Wrocławiu

Szanowni słuchacze!

Zajęcia w semestrze wiosennym rozpoczną się:

-W Liceum Ogólnokształcące popołudniowym – 03.02.2020 r. (poniedziałek):
 •Semestr IpgD – spotkanie z wychowawcą w sali 225 godz. 14:55
 •Semestry II-VI – zajęcia wg planu zajęć na semestr wiosenny zamieszczonego
na stronie internetowej CKU

-W Liceum Ogólnokształcącym dopołudniowym – 04.02.2020 r. (wtorek):
 •Semestr IppA (4-letnie LO) – spotkanie z wychowawcą w sali 115 godz. 08:50
 •Semestr IpgA (3-letnie LO) – spotkanie z wychowawcą w sali 234 godz. 08:50
 •Semestry II-VI – zajęcia wg planu zamieszczonego na stronie CKU

Szanowni Rodzice,
Drodzy Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1

      Zajęcia w semestrze wiosennym 2019/2020 rozpoczynają 03 lutego 2020 r.
o godzinie 8.00 spotkaniem z opiekunem semestru zgodnie z harmonogramem
zamieszczonym na tablicy (parter).

      Po spotkaniu z opiekunem semestru kolejne zajęcia odbędą się zgodnie
z planem lekcji zamieszczonym w gablocie na I piętrze oraz dostępnym na stronie
internetowej Centrum.

Informacja o zmianie daty szkolenia dot.
“Archiwizacji dokumentacji w placówkach oświatowych”
znajdziecie Państwo tutaj.

Drodzy słuchacze Szkoły podstawowej dla Dorosłych nr 1
oraz Gimnazjum dla dorosłych

1.Rozdanie świadectw ukończenia Gimnazjum dla Dorosłych – 31 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 12:30 sala 225
2.Rozdanie świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1 – 31 stycznia 2020 r. (piątek) godz. 10:00 sala 235
3.Rozpoczęcie semestru wiosennego – 03 lutego 2020 r. (poniedziałek)
4.Ferie zimowe – od 10 lutego 2020 r. do 21 lutego 2020 r.

Centrum kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

Serdecznie zaprasza na szkolenie

“Archiwizacja dokumentacji w placówkach oświatowych”,

które Przeprowadzi pani Elżbieta Billing – kierownik nadzoru archiwalnego
Archiwum Państwowego we Wrocławiu

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 05 lutego 2020r. (środa), godz. 09:00 – 14:00 (z przerwą kawową).
Koszt szkolenia: 250zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres kursy@cku.wroc.pldo dnia 31 stycznia 2020r. (piątek)
do godziny 14:00

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 31 stycznia 2020r.

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143

Harmonogram egzaminów semestralnych jest dostępny w zakładce Egzamin semestralny

Uwaga Słuchacze semestrów 6a Gimnazjum dla Dorosłych !!!

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z harmonogramem:

1. część humanistyczna: 08.01.2020 r. (środa) godz. 9:00 sala 339
• historia i wos – godz. 9:00 (czas pracy 60 minut)
• język polski – godz. 11:00 (czas pracy 90 minut)

2. część matematyczno-przyrodnicza: 09.01.2020 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 339
• przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00 (czas pracy 60 minut)
• matematyka – godz. 11:00 (czas pracy 90 minut)

3. część z języków nowożytnych: 10.01.2020 r. (piątek) godz. 9:00 sala 339/338
• język angielski i niemiecki na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (czas pracy 60 minut)
• język angielski i niemiecki na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (czas pracy 60 minut)

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8:30 z dowodem tożsamości.
Zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.

Uwaga Słuchacze semestru 4a Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1 !!!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z harmonogramem:

1. język polski – 08.01.2020 r. (środa) godz. 9:00 sala 347 (czas pracy 120 minut)
2. matematyka – 09.01.2020 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 347 (czas pracy 100 minut)
3. język angielski – 10.01.2020 r. (piątek) godz. 9:00 sala 347 (czas pracy 90 minut)
4. język niemiecki – 10.01.2020 r. (piątek) godz. 9:00 sala 342 (czas pracy 90 minut)

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8:30 z dowodem tożsamości.
Zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki zdający wykonują długopisem.