02.02.2023

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ W SEMESTRZE WIOSENNYM 2022/2023 DLA SŁUCHACZY LICEUM ZAOCZNEGO

Pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym 2022/2023 dla Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I w formie zaocznej odbędą się 4 – 5 lutego 2023 r. (sobota – niedziela ) w godzinach 8:00 – 16:30.

Szczegółowy plan zajęć oraz terminy wszystkich zajęć zaplanowanych w semestrze wiosennym 2022/2023 zostały zamieszczone w zakładce Słuchacz/Plan lekcji oraz w budynku szkolnym na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie uczniowskim), na parterze.

Do zobaczenia!

27.01.2023

Rozpoczęcie zajęć w semestrze wiosennym 2022/2023

Słuchacze semestrów Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1 oraz Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I – wydział stacjonarny rozpoczynają zajęcia w semestrze wiosennym spotkaniem z opiekunem semestru zgodnie z harmonogramem.

Słuchacze pozostałych semestrów realizują zajęcia zgodnie z planem lekcji dostępnym na stronie internetowej Centrum.

02.01.2023

Drodzy Słuchacze semestru 4a Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1 i Szanowni Rodzice
Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z harmonogramem:

          1. język polski: 11.01.2023 r. (wtorek) godz. 9:00 sala 347;
          2. matematyka: 12.01.2023 r. (środa) godz. 9:00 sala 347;
          3. język angielski: 13.01.2023 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 347;
              język niemiecki: 13.01.2023 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 342.

Słuchacze mają obowiązek:
– zgłosić się na egzamin o godz. 8:30,
– przynieść dokument potwierdzający tożsamość,
– przynieść długopis z czarnym wkładem.

Zabrania się wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych.

22.12.2022

Drodzy Państwo,
W dniu 23.12.2022 r. (piątek) sekretariat będzie nieczynny.

Drodzy Państwo,
W dniach 27-30 grudnia 2022 r. sekretariat będzie czynny w godzinach: 8.00-16.00.

21.12.2022

Zdrowych, spokojnych, pełnych ciepła i życzliwości
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku
życzy
Monika Kaczkowska
Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

16.09.2022

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY I RODZICÓW

Informujemy, że najbliższa sobota, tj. 17.09.2022 r. jest w Centrum Kształcenia Ustawicznego dniem pracy.
W dniu tym przypada termin odpracowania zajęć lekcyjnych za poniedziałek, 31.10.2022 r. (obowiązuje poniedziałkowy plan lekcji). 

31.08.2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023 DLA SŁUCHACZY LICEUM ZAOCZNEGO

Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2022/2023 dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I w formie zaocznej odbędą się 10-11 września 2022r. (sobota-niedziela) w godzinach: 8:00 – 16:45.
Szczegółowy plan oraz terminy zajęć zostaną zamieszczone w dniu 1 września 2022 r. na stronie internetowej CKU w zakładce Słuchacz/Plan lekcji oraz w budynku szkolnym na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie uczniowskim), na parterze.

Do zobaczenia!

30.08.2022

23.08.2022

Harmonogram egzaminów semestralnych zdawanych w terminie dodatkowym
w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr I – wydział stacjonarny semestr wiosenny 2021/2022

01.08.2022

Dotacje z UNICEF-u dla wrocławskiej edukacji

Ponad 24,5 mln złotych dotacji z UNICEF-u, jakie otrzyma Wrocław na działania i projekty pomocowe związane z uchodźcami z Ukrainy przebywającymi w naszym mieście, popłynie do wrocławskich placówek oświatowych.
Pieniądze przeznaczone są na ściśle określone cele, w tym m.in. na:

          • przygotowanie przedszkoli i szkół do nowego roku szkolnego (w związku z większą liczbą dzieci w placówkach) – 7,5 mln złotych,
          • organizację wakacyjnych półkolonii w szkołach – 2 mln złotych,
          • doposażenie i rozbudowę stref rekreacyjnych w 19 przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych –                                                          ponad 1 mln złotych,
          • zatrudnienie 120 asystentów wielokulturowych – ok. 5 mln złotych,
          • szkolenia podnoszące kompetencje wielokulturowe nauczycieli – 78 tys. złotych,
          • szkolenia z języka polskiego dla 50 nauczycieli i asystentów wielokulturowych – 10 tys. złotych.

Wrocławskie placówki oświatowe otrzymają także m.in. laptopy i tablety z oprogramowaniem oraz przenośne laboratoria komputerowe (2550 szt. sprzętu).
Realizacja zadań, w ramach współpracy z UNICEF-em, planowana jest do końca 2022 r.

12.07.2022

Szanowni Państwo,
Poniżej udostępniamy:

Szkolny zestaw programów nauczania i podręczników dla semestrów I-II klasy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I
w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu w roku szkolnym 2022/2023

30.06.2022

Komunikat dla maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w maju/czerwcu 2022 r.

W dniu 5 lipca 2022 r. nastąpi ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego i przekazanie absolwentom świadectw dojrzałości, aneksów
i zaświadczeń.
Maturzyści z CKU mogą odebrać ww. dokumenty – w sekretariacie Centrum, na parterze, w godzinach od 12:00 do 16:00, a w kolejnych dniach –
w godzinach pracy sekretariatu ( informacja na stronie internetowej CKU), pozostałe osoby odbierają świadectwa w swoich macierzystych szkołach.
Wyniki egzaminu maturalnego w wersji elektronicznej można pobrać korzystając z dostępu do platformy SIOEO (wyniki.edu.pl) – za pomocą
przyznanego loginu i hasła.

Ważne!

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 23 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00.

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony.

Absolwent, który nabywa prawa do egzaminu maturalnego, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r. ) składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną. Załącznik 7 należy składać w sekretariacie Centrum.

02.06.2022

Wnioski o dofinansowanie wczasów pod gruszą należy składać do 15 czerwca 2022r.  Po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane.

 

30.05.2022

3M przekazało 150 tys. dolarów na naukę języka polskiego dla Ukraińców

https://www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/3m-pomaga-ukrainie-wroclaw

Przedstawiciele 3M w Centrum Kształcenia Ustawicznego

https://www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/przedstawiciele-zarzadu-3m-odwiedzili-cku

12.05.2022

Drodzy Słuchacze semestru 4a Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1
Szanowni Rodzice

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z harmonogramem:
          1. język polski: 24.05.2022 r. (wtorek) godz. 9:00 sala 347;
          2. matematyka: 25.05.2022 r. (środa) godz. 9:00 sala 347;
          3. język angielski: 26.05.2022 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 347;
          4. język niemiecki: 26.05.2022 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 342.
Słuchacze mają obowiązek:
– zgłosić się na egzamin o godz. 8:30,
– przynieść dokument potwierdzający tożsamość,
– przynieść długopis z czarnym wkładem.

Zabrania się wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych.

15.04.2022

09.03.2022

Wsparcie edukacyjne osób przybywających z Ukrainy – wypełnij formularz zgłoszeniowy!
Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny!

08.03.2022

04.03.2022

15.02.2022

KOMUNIKAT DLA MATURZYSTÓW
PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW W MAJU 2022 R.
(SŁUCHACZE Z ROKU SZKOLNEGO 2021/2022 I ABSOLWENCI)

W dniach 16 – 28 lutego 2022 r. należy dokonać weryfikacji swoich danych na wydrukach z systemu SIOEO – DANE OSOBOWE I WYBRANE PRZEDMIOTY NA MATURĘ.
Proszę zgłaszać się w godzinach pracy sekretariatu CKU ( pon. – pt. 8.00 – 16 .00, sobota 19 .02. oraz 26.02. 9.00 – 12 .00).

14.02.2022

Drodzy Kandydaci
Przyszli Słuchacze Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Szkoły Podstawowej dla Dorosłych,
oraz kursów kwalifikacyjno-zawodowych na wydziale pozaszkolnym
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

W związku z rozpoczęciem nowego półrocza nauki zapraszamy do korzystania z oferty edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

Nauka w Centrum jest bezpłatna.
Centrum Kształcenia Ustawicznego jest ogólnodostępną szkołą dla dorosłych, która oferuje całkowicie bezpłatną naukę, zarówno na poziomie szkoły ponadpodstawowej, jak i na poziomie szkoły podstawowej oraz na kursach kwalifikacyjno-zawodowych zorientowanych na naukę konkretnych zawodów (kursy maturalne są formą płatną).

Centrum oferuje różne etapy kształcenia.
Oferta Centrum obejmuje 3 etapy kształcenia.
Edukacja w Szkole Podstawowej dla Dorosłych dla Dorosłych Nr 1 – zakończona zewnętrznym egzaminem ósmoklasisty w zakresie wymaganych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego i matematyki.
Edukacja w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych Nr I – zakończona zewnętrznym egzaminem maturalnym w zakresie wymaganych przedmiotów: języka polskiego, języka obcego, matematyki oraz dodatkowego przedmiotu nauczanego na poziomie rozszerzonym (co umożliwia słuchaczom kontynuację edukacji na studiach).
Kształcenie zawodowe w formie kursów kwalifikacyjno-zawodowych (KKZ-y) na popularnych kierunkach kształcenia – zakończone zewnętrznymi egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe.

Centrum kształci w różnych systemach.
Centrum proponuje 3 systemy kształcenia.
System stacjonarny – w godzinach przedpołudniowych i popołudniowych ( trzy dni w tygodniu)
System zaoczny – w wybrane weekendy wg terminarza (w godzinach: 8.00 – 15.50).
System pozaszkolny – w wybrane weekendy wg terminarza oraz system szkoleniowy – 7 dni w tygodniu – do wyboru.

Centrum proponuje swobodny wybór nauczanych języków obcych (nowożytnych).
Każdy słuchacz Centrum może decydować o tym, jakiego języka nowożytnego będzie się uczył, wybierając pomiędzy: angielskim, niemieckim i rosyjskim (także z możliwością specjalistycznego ukierunkowania zawodowego z uwzględnieniem wybranego kierunku).

Centrum stworzyło dodatkową ofertę edukacyjną.
Dodatkowym ułatwieniem w nauce jest zapewnienie każdemu słuchaczowi dostępu do szkolnej platformy edukacyjnej; platforma umożliwia nauczanie na odległość (NnO), np. w celu uzupełnienia zaległości edukacyjnych czy potrzeby własnego treningu edukacyjnego w zakresie ogólnokształcących przedmiotów (realizacja zadań w indywidualnym trybie słuchacza).

Bazę Centrum tworzy funkcjonalna infrastruktura.
Składają się na nią: klimatyzowana aula, przestronne sale lekcyjne, gabinet pedagoga, pracownie informatyczne, pracownie kursowe, pracownie językowe, pracownia biurowa ze stanowiskami komputerowymi wyposażonymi w specjalistyczne programy zawodowe, a ponadto nowoczesna biblioteka z bogatym księgozbiorem, multimedialna czytelnia oraz sala gimnastyczna.

Każdy słuchacz Centrum może liczyć na wsparcie pedagogiczne i psychologiczne.
Pedagog i psycholog wspierają słuchaczy w pokonywaniu szeroko rozumianych trudności szkolnych i rozwijaniu kompetencji społecznych oraz w kształtowaniu orientacji zawodowej, realizując m.in. zajęcia z doradztwa zawodowego w ustalonych formach i w określonym wymiarze godzin.

Samorząd Słuchaczy Centrum
W Centrum funkcjonuje Samorząd Słuchaczy, którego działania koordynują nauczyciele – opiekunowie Samorządu na poszczególnych wydziałach.

Życzliwość kadry pedagogicznej i pracowników administracji jest standardem Centrum.
Pracownicy pedagogiczni i administracyjni Centrum to ludzie nawiązujący otwarte relacje ze słuchaczami, dyspozycyjni i życzliwi, wyróżniający się kompetencjami zawodowymi, tj. wiedzą oraz umiejętnością konstruktywnej, zindywidualizowanej współpracy.

Rekrutacje w Centrum organizuje się dwa razy w roku szkolnym.
Proces rekrutacji organizuje się dwa razy w roku szkolnym:
1. z końcem roku szkolnego, tj. na przełomie maja i czerwca (do września),
2. z końcem I półrocza, tj. na przełomie stycznia i lutego (do marca).

Lokalizacja Centrum zapewnia każdemu wygodny dojazd.
Centrum Kształcenia Ustawicznego znajduje się w sąsiedztwie dworca głównego PKP i PKS, w pobliżu węzłów komunikacyjnych – wielu przystanków komunikacji miejskiej (tramwaje: 0L, 0P, 2, 5, 6, 7, 11, 15, 17, 20, 24, 31, 32; autobusy: A, 125, 126, 144, 149, 243, inne), co ułatwia dostęp zainteresowanych do placówki, przybliżając ją do odległych miejsc Wrocławia i okolic.

Serdecznie zapraszamy Wszystkich Zainteresowanych podjęciem nauki w Centrum!

10.01.2022

Drodzy Słuchacze semestru 4a Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1,
Szanowni Rodzice

Przypominamy, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie
z harmonogramem:
          1. język polski: 12.01.2022 r. (środa) godz. 9:00 sala 347;
          2. matematyka: 13.01.2022 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 347;
          3. język angielski: 14.01.2022 r. (piątek) godz. 9:00 sala 347;
          4. język niemiecki: 14.01.2022 r. (piątek) godz. 9:00 sala 342.

Słuchacze mają obowiązek:
– zgłosić się na egzamin o godz. 8:30,
– przynieść dokument potwierdzający tożsamość,
– przynieść długopis z czarnym wkładem,
– zachować bezpieczną odległość pomiędzy poszczególnymi osobami,
– zakryć nos i usta (maseczka).

Zabrania się wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów komórkowych.

28.12.2021

Drodzy Państwo,
W dniach 3-5 stycznia 2021 r. sekretariat będzie czynny w godzinach: 8.00-16.00.

22.12.2021

Drodzy Państwo,
W dniach 27-30 grudnia 2021 r. sekretariat będzie czynny w godzinach: 9.00-16.00.
W dniu 31.12.2021 r. (piątek) sekretariat będzie nieczynny.

20.12.2021

Drodzy Państwo,
W dniach 20-23 grudnia 2021 r. sekretariat będzie czynny w godzinach: 9.00-16.00.
W dniu 24.12.2021 r. (piątek) sekretariat będzie nieczynny.

16.12.2021

INFORMACJA DLA SŁUCHACZY

Informuję, że słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego przystępujący w roku szkolnym 2021/2022 do egzaminów zewnętrznych (maturalnego i ósmoklasisty) mogą korzystać z konsultacji przedmiotowych prowadzonych przez nauczycieli w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum: 20.12.2021 r. – 09.01.2021 r.
Zapotrzebowanie na konsultacje należy zgłosić opiekunowi semestru w terminie do: 19.12.2021 r.

17.09.2021

Uchwałą Sejmu i Senatu RP prymas Stefan Wyszyński został patronem 2021 roku.
W Centrum Kształcenia Ustawicznego przeprowadzono cykl lekcji, które przybliżyły Słuchaczom naszej szkoły postać Prymasa Tysiąclecia. W ten sposób wyraziliśmy pamięć, szacunek i wielkie uznanie dla całego jego życia i dokonań.

03.09.2021

Szanowni Państwo – Maturzyści!

W dniu 10 września 2021 r. zostaną dostarczone do Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwa wyniki egzaminu maturalnego z sesji sierpniowej (termin poprawkowy).
Wyniki będą dostępne w serwisie informacyjnym Maturzysty na stronie www.oke.wroc.pl – hasła dostępu otrzymali Państwo w czasie egzaminów maturalnych.
W celu odbioru świadectw dojrzałości i zaświadczeń mogą się Państwo zgłaszać w piątek 10 września 2021 r. do sekretariatu Centrum w godzinach: 12:00-15:00, a w kolejnych dniach: od poniedziałku do czwartku w godzinach: 9:00-18:00, w piątek w godzinach: 9:00-15:00.

          Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – zaopatrzenie w maseczki zakrywające usta i nos, a także własne długopisy.
          Po odbiór dokumentów należy wchodzić pojedynczo, a oczekujący powinni zachować odstępy 1,5-2 m.
          Pryzy wejściu do Centrum obowiązuje dezynfekcja rąk.

30.08.2021

Do pobrania

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021-2022
DLA SŁUCHACZY LICEUM ZAOCZNEGO

Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I w formie zaocznej odbędą się 4-5 września 2021r. ( sobota-niedziela) w godzinach: 8:00 – 15:00.
Szczegółowy plan zajęć zostanie zamieszczony w dniu 1 września na stronie internetowej CKU w zakładce Słuchacz/Plan lekcji oraz w budynku szkolnym na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie uczniowskim), na parterze. Do zobaczenia!

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 dla semestrów:
– Szkoły Podstawowej dla Dorosłych
– Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I w formie stacjonarnej

środa, 1 września 2021 r.
LO DOPOŁUDNIOWE:
semestr I ppA – spotkanie z opiekunem semestru sala 341 godz. 8:00
POZOSTAŁE SEMESTRY – ZAJĘCIA ZGODNIE Z PLANEM

czwartek, 2 września 2021 r.
SZKOŁA PODSTAWOWA:
SEMESTR 1a – spotkanie z opiekunem semestru sala 235 godz. 13:10
POZOSTAŁE SEMESTRY – ZAJĘCIA ZGODNIE Z PLANEM

LO POPOŁUDNIOWE:
Semestr I ppD – spotkanie z opiekunem sala 339 godz. 15:00
POZOSTAŁE SEMESTRY – ZAJĘCIA ZGODNIE Z PLANEM

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ORAZ TYGODNIOWY PLAN ZAJĘĆ ZNAJDUJĄ SIĘ NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZY SEKRETARIACIE NA PARTERZE CENTRUM
PLANY ZAJĘĆ DLA POSZCZEGÓLNYCH WYDZIAŁÓW SĄ ZAMIESZCZANE W ZAKŁADCE: SŁUCHACZ/PLAN LEKCJI

17.08.2021

INFORMACJA DLA OSÓB ZDAJĄCYCH EGZAMINY MATURALNE W TERMINIE POPRAWKOWYM W CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO WE WROCŁAWIU

EGZAMINY ZOSTANĄ PRZEPROWADZONE WE WTOREK 24 SIERPNIA 2021 R. O GODZ. 9:00
JĘZYK POLSKI                    –SALA 1 BUDYNEK C
MATEMATYKA                    –SALA 1 BUDYNEK C ABSOLWENCI CKU ORAZ OKE WROCŁAW
                                               –SALA 3 BUDYNEK AINNE OKE
JĘZYK ANGIELSKI              –SALA 2 BUDYNEK A
NA EGZAMINY NALEŻY SIĘ ZGŁOSIĆ (Z DOWODEM OSOBISTYM) : DO SALI 1 – DO GODZ. 8.15,
                                                                                                                         DO SAL 2,3 – DO GODZ. 8:30
SZATNIA DLA SALI 1 – W BUDYNKU C PRZY SALI EGZAMINACYJNEJ
SZATNIA DLA SALI 2 i 3 – W BUDYNKU A PRZY PORTIERNI
ZDAJĄCY ZOBOWIĄZANI SĄ DO POSIADANIA MASECZEK, ORAZ WŁASNYCH PRZYBORÓW (DŁUGOPIS Z CZARNYM WKŁADEK, KALKULATOR PROSTY, CYRKIEL, LINIJKA). MOŻNA WNIEŚĆ NA SALĘ MAŁĄ BUTELKĘ WODY.

OBOWIĄZUJĄ PAŃSTWA PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z SYTUACJA PANDEMICZNĄ

03.07.2021

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH

Harmonogram egzaminów semestralnych w terminie dodatkowym, które odbędą się w dniach 25-26.08.2021 r., został zamieszczony w zakładce: Słuchacz-Egzaminy.

03.07.2021

Szanowni Państwo – Maturzyści!

W dniu 5 lipca 2021 r. zostaną dostarczone do Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwa wyniki egzaminu maturalnego z sesji majowej i czerwcowej (termin dodatkowy)

Wyniki będą dostępne w Serwisie Informacyjnym Maturzysty na stronie www.oke.wroc.pl – hasła dostępu otrzymali Państwo w czasie egzaminów maturalnych.


W celu odbioru świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń mogą się Państwo zgłaszać w poniedziałek, 5 lipca 2021 r. do sekretariatu Centrum w godzinach: 10:00-15:00, a w kolejnych dniach, w godzinach pracy sekretariatu 9:00-15:00.


Na stronie internetowej Centrum, w zakładce: Słuchacz-Egzamin maturalny, zostały zamieszczone informacje dotyczące egzaminu poprawkowego oraz załącznik 7 – oświadczenie.


Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – zaopatrzenie w maseczki, a także własne długopisy.

Po odbiór dokumentów należy wchodzić pojedynczo, a oczekujący powinni zachować odstępy 1,5-2 m.

Przy wejściu do Centrum obowiązuje dezynfekcja rąk.

30.06.2021

Drodzy słuchacze Centrum!
Informujemy, że w okresie wakacji sekretariat będzie czynny w godzinach: 09:00-15:00

25.06.2021

DRODZY SŁUCHACZE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO!
Kończymy semestr wiosenny roku szkolnego 2020/2021, który przebiegał w trudnych dla nas wszystkich okolicznościach – pandemii i nauczania zdalnego. Poradziliście sobie z tym wyzwaniem doskonale.
Gratulujemy wszystkim, którzy dzięki wytrwałej pracy uzyskali promocję na semestr programowo wyższy.
Zapraszamy nowych słuchaczy, chętnych do nauki w Centrum w nowym roku szkolnym.
Dziękujemy Wam za ostatnie miesiące wspólnej pracy i życzymy udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego.
Do zobaczenia we wrześniu!

Dyrektor Centrum
Monika Kaczkowska

Wicedyrektorzy i Grono pedagogiczne

31.05.2021

UWAGA MATURZYŚCI – PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU Z INFORMATYKI W TERMINIE DODATKOWYM (14 CZERWCA)

Zgodnie z procedurą egzaminu maturalnego, mają Państwo możliwość sprawdzenia zestawów komputerowych ze zgłoszonym oprogramowaniem w piątek 11 czerwca 2021 r. w godzinach 12-13, w sali 7 na parterze budynku A Centrum.

14.05.2021

  UWAGA MATURZYŚCI – PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU Z INFORMATYKI

Zgodnie z procedurą egzaminu maturalnego, mają Państwo możliwość sprawdzenia zestawów komputerowych ze zgłoszonym oprogramowaniem we wtorek 18 maja 2021 r. w godzinach 12-13, w sali 7 na parterze budynku A Centrum.

13.05.2021

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY WYDZIAŁU ZAOCZNEGO

Zawiadamiamy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w dniach 22-23 maja 2021 r. zajęcia realizowane będą w systemie hybrydowym zgodnie z obowiązującym planem zajęć według poniższego harmonogramu:

10.05.2021

Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty maj 2021 dostępny jest w zakładce egzamin ósmoklasisty

10.05.2021

Drodzy Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1,
Szanowni Rodzice
          Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 17.05.2021 r. zajęcia ze wszystkich przedmiotów realizowane będą w tzw. systemie hybrydowym zgodnie z obowiązującym planem lekcji, według poniższego harmonogramu.

29.04.2021

24.04.2021

Szanowni Państwo – Drodzy Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1
W formie stacjonarnej i zaocznej
w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

Gratulujemy Państwu ukończenia szkoły!

Cieszymy się, że byliście z nami i uczestniczyliście w wielu działaniach Centrum: uroczystościach, akcjach społecznych, życiu kulturalnym.

Niech spędzony w szkolnych murach czas będzie dla Państwa źródłem najlepszych wspomnień i niewyczerpanej motywacji do podejmowania konstruktywnych wyzwań.

Przekazujemy Państwu życzenia: zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz wytrwałości w wytyczaniu kierunków działania, realizacji celów i spełnianiu marzeń.

Maturzystom – życzymy powodzenia na egzaminach (trzymamy za Was kciuki).

Dyrektor Centrum
Monika Kaczkowska
Wicedyrektorzy i Grono Pedagogiczne

Centrum Kształcenia Ustawicznego

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW
W HOLU CENTRUM NA PARTERZE – PRZED SEKRETARIATEM
30.04.2021 r. (piątek)

VIpgA          12.00-13.00
VIpgD          15.00-16.00
VIgA            16.00-17.00
W trosce o zdrowie Państwa i Pracowników Centrum prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedury odbioru świadectw (zasady poniżej).

          1. Na odbiór świadectw oczekują Państwo przed wejściem do szkoły indywidualnie (po jednej osobie), z zachowaniem dystansu ………….społecznego, w maseczce ochronnej.
          2. Po wejściu do budynku Centrum prosimy o dezynfekcję rąk lub założenie rękawiczek jednorazowych.
          3. W celu złożenia podpisu potwierdzającego odbiór dokumentacji należy użyć własnego długopisu.

Osoby, które nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie, proszone są o indywidualny kontakt z Pracownikiem sekretariatu Centrum pod nr tel. 71 798 67 01 w celu określenia terminu i sposobu odbioru świadectwa.

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O PRZYGOTOWANIE DO ZWROTU KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI CENTRUM ORAZ KLUCZY DO SZAFEK, Z KTÓRYCH KORZYSTALI PAŃSTWO W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO.
KLUCZE NALEŻY UMIEŚCIĆ W PRZEZROCZYSTEJ FOLIOWEJ TOREBCE Z KARTKĄ ZAWIERAJĄCĄ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SEMESTR SŁUCHACZA.

23.04.2021

Szanowni Państwo.
Informujemy, że wnioski o dofinansowanie do wypoczynku (wczasy pod gruszą) będą przyjmowane do 15 czerwca 2021 r. Wnioski można pobrać na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego- zakładka- Fundusz Socjalny oraz w placówce.

21.04.2021

Szanowni Państwo.
Informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 28.04.2021 r.

13.04.2021

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW W ZAKŁADCE: SŁUCHACZ – EGZAMIN MATURALNY

12.04.2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

         Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. W najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym w oświacie. Z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności.
        
Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów – skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia – powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu.
         To wszystko oznacza, że przez  najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość i konsekwencja.
         Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej – choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. W szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z  uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy).
         To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu i wypełnimy naszą misję.
         Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. W chwilach próby weźmy je za własne.

                                                                Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
                                                                Roman Kowalczyk
                                                                Dolnośląski Kurator Oświaty

24.03.2021

Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego
zachęca Państwa do kontaktu:

– telefonicznego 71 798 67 01
– za pośrednictwem poczty elektronicznej cku@cku.wroc.pl
– Platformy ePUAP.
Służymy pomocą od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00.

17.02.2021

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW W MAJU 2021 R.
(SŁUCHACZE Z R. SZK. 2020/2021 I ABSOLWENCI)

Szanowni Państwo,
w dniach 18-23 lutego 2021 r. można dokonać weryfikacji swoich danych na wydrukach z systemu
SIOEO – DANE OSOBOWE I WYBRANE PRZEDMIOTY NA MATURĘ.
Proszę zgłaszać się w godzinach pracy sekretariatu CKU (pon.-pt. 8.00-15.00, sobota 20.02 8:00-12:00)

30.01.2021

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY WYDZIAŁU ZAOCZNEGO

Pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym 2020/2021
dla Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I na wydziale zaocznym odbędą się  zdalnie w terminie: 6 – 7 lutego 2021 r. w godz. od 8:00 do 15:00. Plan zajęć zostanie zamieszczony na stronie głównej CKU, w zakładce Słuchacz/Plan lekcji oraz w budynku szkolnym, na tablicy ogłoszeń,
przy sekretariacie uczniowskim (na parterze) do dnia 2 lutego 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć przekażą Opiekunowie semestrów w indywidualnych komunikatach drogą mailową.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

29.01.2021

Drodzy Słuchacze, Szanowni Rodzice
Informujemy, że zgodnie z decyzją Premiera od 01.02.2021 r. zajęcia w semestrze wiosennym2020/2021 ze wszystkich przedmiotów nadal realizowane będą w formie zdalnej.

Plan lekcji dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1 jest dostępny w zakładce Słuchacz – Plany lekcji.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować w sposób bieżący, za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz drogą mailową (korespondencja od Opiekuna semestru).

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY LO WYDZIAŁU STACJONARNEGO
( DOPOŁUDNIOWEGO I POPOŁUDNIOWEGO)
W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM 1 LUTEGO ZAJĘĆ W SEMESTRZE WIOSENNYM:

                    1) PLAN ZAJĘĆ DLA SEMESTRÓW LO POPOŁUDNIOWEGO ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W SOBOTĘ, 30.01.2021 R. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH
                    2) PLAN ZAJĘĆ DLA SEMESTRÓW LO DOPOŁUDNIOWEGO ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W PONIEDZIAŁEK 1.02.2021 R. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH
                    3) EGZAMINY POPRAWKOWE I W TERMINIE DODATKOWYM ODBĘDĄ SIĘ DLA WSZYSTKICH WYZNACZONYCH W DNIACH 3 I 4 LUTEGO 2021 R., SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PRZEKAŻĄ NAUCZYCIELE OSOBOM ZAINTERESOWANYM
                    4) SŁUCHACZE NOWYCH PIERWSZYCH SEMESTRÓW OTRZYMAJĄ INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY OD OPIEKUNÓW SEMESTRÓW
                    5) SŁUCHACZE SEMESTRÓW, KTÓRE KONTYNUUJĄ ZAJĘCIA W CENTRUM POWINNI LOGOWAĆ SIĘ NA POSZCZEGÓLNE LEKCJE, ZGODNIE Z PLANEM PRZY UŻYCIU DOTYCHCZASOWEGO LOGINU – NAUCZYCIELE ZAKTUALIZUJĄ ZESPOŁY PO KLASYFIKACJI I PROMOCJI

                                                                                                           Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości w pracy w semestrze wiosennym
                                                                                                                                          Halina Bereś
                                                                                                                                                wicedyrektor wydziału stacjonarnego

07.01.2021

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY PRZYSTĄPIENIE
DO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI – MAJ 2021

Szanowni Państwo, w związku z:
   – Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   – Aktualizacją Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 grudnia 2020 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego prosi Państwa o dotrzymanie poniżej wskazanych zasad i terminów:

     1) W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
          a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
          b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które spełniają te warunki powinny złożyć stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE do 8 lutego 2021 r. Pozostałe osoby, które złożyły deklaracje maturalne są zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych w maju 2021 r

     2) Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Osoby, które nie przystąpią w 2021 r. do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a zdadzą egzaminy z przedmiotów obowiązkowych, otrzymają świadectwa dojrzałości.

Do 8 lutego należy ostatecznie zadeklarować, czy przystąpią Państwo do egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

Słuchacze semestrów VIpgA, VIpgD, VIgA mogą dopełnić tych formalności przy odbiorze świadectw ukończenia
szkoły, w dniu 8 stycznia 2021 r., w godzinach wyznaczonych harmonogramem odbioru świadectw.

Pozostałych Państwa, w tym absolwentów, prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem Centrum do 8 lutego 2021 r

Osoby, które z ważnych powodów (np. zmiana miejsca zamieszkania) chcą przystąpić do matury w innej szkole niż macierzysta, w innej OKE, powinny złożyć tę informację do Dyrektora CKU, wraz z załącznikiem 2, do dnia 15 stycznia 2021 r.

28.12.2020

Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy nowe terminarze zajęć na wydziale zaocznym.
Są również dostępne w zakładce Plan Lekcji

Terminy zajęć na wydziale zaocznym
     –semestr jesienny 2020-2021 po korekcie
    semestr wiosenny 2020-2021

23.12.2020

Szanowni Państwo
Poniżej informacja dla Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych nr 1.

21.12.2020

W dniu 24 grudnia 2020 r. tj. w Wigilię
Centrum Kształcenia Ustawicznego pracuje
w godzinach od 6.00 do 12.00

18.12.2020

Szanowni Państwo,
Poniżej udostępniamy harmonogramy egzaminów semestralnych

27.11.2020

Drodzy Słuchacze,
Szanowni Rodzice

     Informujemy, że zgodnie z decyzją Premiera ogłoszoną 21.11.2020 r. zajęcia ze wszystkich przedmiotów realizowane będą w formie zdalnej do dnia 22.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23.12.2020 r. do 01.01.2021 r.
     Ferie zimowe zostały skumulowane w jednym okresie i w województwie dolnośląskim (podobnie jak w całej Polsce) przypadają na okres od 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r.
     Terminy egzaminu ósmoklasisty pozostają bez zmian, tj.: 13.01.2021 r. (język polski), 14.01.2021 r. (matematyka), 15.01.2021 r. (język obcy nowożytny). O ewentualnych zmianach
w terminarzu będziemy Państwa informować w sposób bieżący, za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz drogą mailową (korespondencja od Opiekuna semestru).