31.05.2021

UWAGA MATURZYŚCI – PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU Z INFORMATYKI W TERMINIE DODATKOWYM (14 CZERWCA)

Zgodnie z procedurą egzaminu maturalnego, mają Państwo możliwość sprawdzenia zestawów komputerowych ze zgłoszonym oprogramowaniem w piątek 11 czerwca 2021 r. w godzinach 12-13, w sali 7 na parterze budynku A Centrum.

14.05.2021

  UWAGA MATURZYŚCI – PRZYSTĘPUJĄCY DO EGZAMINU Z INFORMATYKI

Zgodnie z procedurą egzaminu maturalnego, mają Państwo możliwość sprawdzenia zestawów komputerowych ze zgłoszonym oprogramowaniem we wtorek 18 maja 2021 r. w godzinach 12-13, w sali 7 na parterze budynku A Centrum.

13.05.2021

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY WYDZIAŁU ZAOCZNEGO

Zawiadamiamy, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – w dniach 22-23 maja 2021 r. zajęcia realizowane będą w systemie hybrydowym zgodnie z obowiązującym planem zajęć według poniższego harmonogramu:

10.05.2021

Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty maj 2021 dostępny jest w zakładce egzamin ósmoklasisty

10.05.2021

Drodzy Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1,
Szanowni Rodzice
          Informujemy, że na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
od dnia 17.05.2021 r. zajęcia ze wszystkich przedmiotów realizowane będą w tzw. systemie hybrydowym zgodnie z obowiązującym planem lekcji, według poniższego harmonogramu.

29.04.2021

24.04.2021

Szanowni Państwo – Drodzy Absolwenci Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1
W formie stacjonarnej i zaocznej
w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

Gratulujemy Państwu ukończenia szkoły!

Cieszymy się, że byliście z nami i uczestniczyliście w wielu działaniach Centrum: uroczystościach, akcjach społecznych, życiu kulturalnym.

Niech spędzony w szkolnych murach czas będzie dla Państwa źródłem najlepszych wspomnień i niewyczerpanej motywacji do podejmowania konstruktywnych wyzwań.

Przekazujemy Państwu życzenia: zdrowia, sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz wytrwałości w wytyczaniu kierunków działania, realizacji celów i spełnianiu marzeń.

Maturzystom – życzymy powodzenia na egzaminach (trzymamy za Was kciuki).

Dyrektor Centrum
Monika Kaczkowska
Wicedyrektorzy i Grono Pedagogiczne

Centrum Kształcenia Ustawicznego

HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW
W HOLU CENTRUM NA PARTERZE – PRZED SEKRETARIATEM
30.04.2021 r. (piątek)

VIpgA          12.00-13.00
VIpgD          15.00-16.00
VIgA            16.00-17.00
W trosce o zdrowie Państwa i Pracowników Centrum prosimy o bezwzględne przestrzeganie procedury odbioru świadectw (zasady poniżej).

          1. Na odbiór świadectw oczekują Państwo przed wejściem do szkoły indywidualnie (po jednej osobie), z zachowaniem dystansu ………….społecznego, w maseczce ochronnej.
          2. Po wejściu do budynku Centrum prosimy o dezynfekcję rąk lub założenie rękawiczek jednorazowych.
          3. W celu złożenia podpisu potwierdzającego odbiór dokumentacji należy użyć własnego długopisu.

Osoby, które nie odbiorą świadectw w wyznaczonym terminie, proszone są o indywidualny kontakt z Pracownikiem sekretariatu Centrum pod nr tel. 71 798 67 01 w celu określenia terminu i sposobu odbioru świadectwa.

JEDNOCZEŚNIE PROSIMY O PRZYGOTOWANIE DO ZWROTU KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI CENTRUM ORAZ KLUCZY DO SZAFEK, Z KTÓRYCH KORZYSTALI PAŃSTWO W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO.
KLUCZE NALEŻY UMIEŚCIĆ W PRZEZROCZYSTEJ FOLIOWEJ TOREBCE Z KARTKĄ ZAWIERAJĄCĄ NASTĘPUJĄCE INFORMACJE: IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SEMESTR SŁUCHACZA.

23.04.2021

Szanowni Państwo.
Informujemy, że wnioski o dofinansowanie do wypoczynku (wczasy pod gruszą) będą przyjmowane do 15 czerwca 2021 r. Wnioski można pobrać na stronie internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego- zakładka- Fundusz Socjalny oraz w placówce.

21.04.2021

Szanowni Państwo.
Informujemy, że najbliższe posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 28.04.2021 r.

13.04.2021

WAŻNE INFORMACJE DLA MATURZYSTÓW W ZAKŁADCE: SŁUCHACZ – EGZAMIN MATURALNY

12.04.2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki i Koledzy!

         Od ponad roku mierzymy się z bezprecedensowym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Codziennością szkół, a w ostatnich tygodniach także przedszkoli stało się nauczanie zdalne. Co najmniej do 18 kwietnia br. przedszkolaki i uczniowie zostaną w domach. Trzecia fala pandemii utrzymuje się na wysokim poziomie, zajętych jest osiemdziesiąt kilka procent łóżek w szpitalach, podobnie rzecz się ma z respiratorami. W najbliższych dniach będą się ujawniać skutki społecznych zachowań w czasie Świąt Wielkanocnych. Trudno się dziwić, że w tej bardzo poważnej sytuacji podejmowane są decyzje o utrzymaniu obostrzeń w różnych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym w oświacie. Z drugiej strony przyspiesza akcja szczepień, rząd deklaruje, że do końca czerwca zaszczepieni zostaną wszyscy chętni. Dobroczynnym efektem szczepień milionów Polaków stanie się odporność populacyjna co pozwoli na powrót do normalności.
        
Dziś nie sposób precyzyjnie określić terminu powrotu do nauki stacjonarnej. Odpowiedzialnie można stwierdzić jedynie, że powrót ów – skorelowany z liczbą zachorowań i sytuacją w służbie zdrowia – powinien być możliwie szybki i rozpocząć się od najmłodszych (przedszkola, klasy 1-3 szkół podstawowych). Jest szansa, że stanie się tak jeszcze w kwietniu.
         To wszystko oznacza, że przez  najbliższe tygodnie, a może i miesiące do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 będziemy kontynuować nauczanie na odległość. Jak nigdy potrzebna jest systematyczność, wytrwałość i konsekwencja.
         Gorąco dziękuję Koleżankom i Kolegom za ofiarną pracę i zaangażowanie, za serce wkładane w podejmowane działania. Wiele wskazuje na to, że w walce z pandemią koronawirusa jesteśmy na ostatniej prostej – choć będzie to długa prosta. Na finiszu potrzebny jest największy wysiłek i mobilizacja, na ostatnich metrach daje się z siebie wszystko. Dziękując raz jeszcze proszę o codzienną, rzetelną, z pasją wykonywaną pracę. Jako że długotrwała izolacja przynosi negatywne skutki psychiczne w szczególności proszę o częste komunikowanie się z uczniami i rodzicami. Proszę o zwielokrotnioną empatię, serdeczność i życzliwość. W szczególności polecam uwadze Koleżeństwa relacje z  uczniami niepełnosprawnymi, mającymi trudności w nauce oraz z rodzin dysfunkcyjnych, a także z uczniami zdającymi w tym roku egzaminy (maturalny, ósmoklasisty, zawodowy).
         To my, kadra pedagogiczna, odpowiadamy za wykształcenie i wychowanie młodego pokolenia. Wyposażamy je w umiejętności i wiedzę, kształtujemy charaktery, formujemy osobowości. Dodajemy odwagi i skrzydeł. Nam nie wolno opuścić rąk i ustać ze znużenia. My musimy być mocni, zdeterminowani i wytrwali. Wtedy wygramy z przeciwnościami losu i wypełnimy naszą misję.
         Upalnym, pamiętnym latem 1980 r. szeroko po Polsce rozlała się fala strajków. Polacy podnieśli się z kolan i zbuntowali przeciw komunistycznej władzy. Rodził się nienależny, samorządny związek zawodowy oraz wielomilionowy ruch społeczny o pięknej i zobowiązującej nazwie „Solidarność”. Na murze okalającym Stocznię Gdańską w sierpniu 1980 r. strajkujący robotnicy umieścili napis: „Tylko solidarność i cierpliwość zapewnią nam zwycięstwo”. To przesłanie jest wyjątkowo aktualne. W chwilach próby weźmy je za własne.

                                                                Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
                                                                Roman Kowalczyk
                                                                Dolnośląski Kurator Oświaty

24.03.2021

Sekretariat Centrum Kształcenia Ustawicznego
zachęca Państwa do kontaktu:

– telefonicznego 71 798 67 01
– za pośrednictwem poczty elektronicznej cku@cku.wroc.pl
– Platformy ePUAP.
Służymy pomocą od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:00.

17.02.2021

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINÓW W MAJU 2021 R.
(SŁUCHACZE Z R. SZK. 2020/2021 I ABSOLWENCI)

Szanowni Państwo,
w dniach 18-23 lutego 2021 r. można dokonać weryfikacji swoich danych na wydrukach z systemu
SIOEO – DANE OSOBOWE I WYBRANE PRZEDMIOTY NA MATURĘ.
Proszę zgłaszać się w godzinach pracy sekretariatu CKU (pon.-pt. 8.00-15.00, sobota 20.02 8:00-12:00)

30.01.2021

KOMUNIKAT DLA SŁUCHACZY WYDZIAŁU ZAOCZNEGO

Pierwsze zajęcia w semestrze wiosennym 2020/2021
dla Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I na wydziale zaocznym odbędą się  zdalnie w terminie: 6 – 7 lutego 2021 r. w godz. od 8:00 do 15:00. Plan zajęć zostanie zamieszczony na stronie głównej CKU, w zakładce Słuchacz/Plan lekcji oraz w budynku szkolnym, na tablicy ogłoszeń,
przy sekretariacie uczniowskim (na parterze) do dnia 2 lutego 2021 r.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji zajęć przekażą Opiekunowie semestrów w indywidualnych komunikatach drogą mailową.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Słuchaczy do aktywnego uczestnictwa w zajęciach.

29.01.2021

Drodzy Słuchacze, Szanowni Rodzice
Informujemy, że zgodnie z decyzją Premiera od 01.02.2021 r. zajęcia w semestrze wiosennym2020/2021 ze wszystkich przedmiotów nadal realizowane będą w formie zdalnej.

Plan lekcji dla Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1 jest dostępny w zakładce Słuchacz – Plany lekcji.

O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować w sposób bieżący, za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz drogą mailową (korespondencja od Opiekuna semestru).

INFORMACJE DLA SŁUCHACZY LO WYDZIAŁU STACJONARNEGO
( DOPOŁUDNIOWEGO I POPOŁUDNIOWEGO)
W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM 1 LUTEGO ZAJĘĆ W SEMESTRZE WIOSENNYM:

                    1) PLAN ZAJĘĆ DLA SEMESTRÓW LO POPOŁUDNIOWEGO ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W SOBOTĘ, 30.01.2021 R. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH
                    2) PLAN ZAJĘĆ DLA SEMESTRÓW LO DOPOŁUDNIOWEGO ZOSTANIE ZAMIESZCZONY W PONIEDZIAŁEK 1.02.2021 R. W GODZINACH POPOŁUDNIOWYCH
                    3) EGZAMINY POPRAWKOWE I W TERMINIE DODATKOWYM ODBĘDĄ SIĘ DLA WSZYSTKICH WYZNACZONYCH W DNIACH 3 I 4 LUTEGO 2021 R., SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE PRZEKAŻĄ NAUCZYCIELE OSOBOM ZAINTERESOWANYM
                    4) SŁUCHACZE NOWYCH PIERWSZYCH SEMESTRÓW OTRZYMAJĄ INFORMACJE O ORGANIZACJI PRACY OD OPIEKUNÓW SEMESTRÓW
                    5) SŁUCHACZE SEMESTRÓW, KTÓRE KONTYNUUJĄ ZAJĘCIA W CENTRUM POWINNI LOGOWAĆ SIĘ NA POSZCZEGÓLNE LEKCJE, ZGODNIE Z PLANEM PRZY UŻYCIU DOTYCHCZASOWEGO LOGINU – NAUCZYCIELE ZAKTUALIZUJĄ ZESPOŁY PO KLASYFIKACJI I PROMOCJI

                                                                                                           Życzę Państwu zdrowia i wytrwałości w pracy w semestrze wiosennym
                                                                                                                                          Halina Bereś
                                                                                                                                                wicedyrektor wydziału stacjonarnego

07.01.2021

INFORMACJE DLA OSÓB, KTÓRE ZADEKLAROWAŁY PRZYSTĄPIENIE
DO EGZAMINU MATURALNEGO W SESJI – MAJ 2021

Szanowni Państwo, w związku z:
   – Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
   – Aktualizacją Komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 29 grudnia 2020 r.

Centrum Kształcenia Ustawicznego prosi Państwa o dotrzymanie poniżej wskazanych zasad i terminów:

     1) W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
          a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
          b. zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

Osoby, które spełniają te warunki powinny złożyć stosowną informację do dyrektora szkoły lub dyrektora OKE do 8 lutego 2021 r. Pozostałe osoby, które złożyły deklaracje maturalne są zwolnione z obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych w maju 2021 r

     2) Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych –na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Osoby, które nie przystąpią w 2021 r. do egzaminów z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, a zdadzą egzaminy z przedmiotów obowiązkowych, otrzymają świadectwa dojrzałości.

Do 8 lutego należy ostatecznie zadeklarować, czy przystąpią Państwo do egzaminów z przedmiotów dodatkowych.

Słuchacze semestrów VIpgA, VIpgD, VIgA mogą dopełnić tych formalności przy odbiorze świadectw ukończenia
szkoły, w dniu 8 stycznia 2021 r., w godzinach wyznaczonych harmonogramem odbioru świadectw.

Pozostałych Państwa, w tym absolwentów, prosimy o indywidualny kontakt z sekretariatem Centrum do 8 lutego 2021 r

Osoby, które z ważnych powodów (np. zmiana miejsca zamieszkania) chcą przystąpić do matury w innej szkole niż macierzysta, w innej OKE, powinny złożyć tę informację do Dyrektora CKU, wraz z załącznikiem 2, do dnia 15 stycznia 2021 r.

28.12.2020

Szanowni Państwo,
poniżej udostępniamy nowe terminarze zajęć na wydziale zaocznym.
Są również dostępne w zakładce Plan Lekcji

Terminy zajęć na wydziale zaocznym
     –semestr jesienny 2020-2021 po korekcie
    semestr wiosenny 2020-2021

23.12.2020

Szanowni Państwo
Poniżej informacja dla Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego Dla Dorosłych nr 1.

21.12.2020

W dniu 24 grudnia 2020 r. tj. w Wigilię
Centrum Kształcenia Ustawicznego pracuje
w godzinach od 6.00 do 12.00

18.12.2020

Szanowni Państwo,
Poniżej udostępniamy harmonogramy egzaminów semestralnych

27.11.2020

Drodzy Słuchacze,
Szanowni Rodzice

     Informujemy, że zgodnie z decyzją Premiera ogłoszoną 21.11.2020 r. zajęcia ze wszystkich przedmiotów realizowane będą w formie zdalnej do dnia 22.12.2020 r. Zimowa przerwa świąteczna potrwa od 23.12.2020 r. do 01.01.2021 r.
     Ferie zimowe zostały skumulowane w jednym okresie i w województwie dolnośląskim (podobnie jak w całej Polsce) przypadają na okres od 04.01.2021 r. do 17.01.2021 r.
     Terminy egzaminu ósmoklasisty pozostają bez zmian, tj.: 13.01.2021 r. (język polski), 14.01.2021 r. (matematyka), 15.01.2021 r. (język obcy nowożytny). O ewentualnych zmianach
w terminarzu będziemy Państwa informować w sposób bieżący, za pośrednictwem strony internetowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz drogą mailową (korespondencja od Opiekuna semestru).