Centrum kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

Serdecznie zaprasza na szkolenie

“Archiwizacja dokumentacji w placówkach oświatowych”,

które Przeprowadzi pani Elżbieta Billing – kierownik nadzoru archiwalnego
Archiwum Państwowego we Wrocławiu

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 05 lutego 2020r. (środa), godz. 09:00 – 14:00 (z przerwą kawową).
Koszt szkolenia: 250zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres kursy@cku.wroc.pldo dnia 31 stycznia 2020r. (piątek)
do godziny 14:00

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 31 stycznia 2020r.

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143

Harmonogram egzaminów semestralnych jest dostępny w zakładce Egzamin semestralny

Każdy słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu może wziąć udział w całorocznym konkursie na
ZDJĘCIE MIESIĄCA
w styczniu tematem miesiąca jest:
“Postanowienia noworoczne”
Wystarczy zrobić zdjęcie telefonem komórkowym albo aparatem fotograficznym i przesłać je na adres:
foto@cku.wroc.pl
Przesłane zdjęcie musi mieć opis:
– imię nazwisko autora oraz semestr, do którego uczęszcza,
– oświadczenie – zgoda na publikację zdjęć:
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej i Facebooku CKU.
Dla uczestników konkursu co miesiąc przewidziane są nagrody.
Spotkania osób chętnych na zajęcia i rozmowy o fotografii we wtorki w godzinach: 16.30 – 17.30 w sali 226.

 

Koordynator konkursu i zajęć – Janusz Wolniak

Uwaga Słuchacze semestrów 6a Gimnazjum dla Dorosłych !!!

Egzamin gimnazjalny odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z harmonogramem:

1. część humanistyczna: 08.01.2020 r. (środa) godz. 9:00 sala 339
• historia i wos – godz. 9:00 (czas pracy 60 minut)
• język polski – godz. 11:00 (czas pracy 90 minut)

2. część matematyczno-przyrodnicza: 09.01.2020 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 339
• przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00 (czas pracy 60 minut)
• matematyka – godz. 11:00 (czas pracy 90 minut)

3. część z języków nowożytnych: 10.01.2020 r. (piątek) godz. 9:00 sala 339/338
• język angielski i niemiecki na poziomie podstawowym – godz. 9:00 (czas pracy 60 minut)
• język angielski i niemiecki na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00 (czas pracy 60 minut)

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8:30 z dowodem tożsamości.
Zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę.

Uwaga Słuchacze semestru 4a Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1 !!!

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w Centrum Kształcenia Ustawicznego zgodnie z harmonogramem:

1. język polski – 08.01.2020 r. (środa) godz. 9:00 sala 347 (czas pracy 120 minut)
2. matematyka – 09.01.2020 r. (czwartek) godz. 9:00 sala 347 (czas pracy 100 minut)
3. język angielski – 10.01.2020 r. (piątek) godz. 9:00 sala 347 (czas pracy 90 minut)
4. język niemiecki – 10.01.2020 r. (piątek) godz. 9:00 sala 342 (czas pracy 90 minut)

Na egzamin należy zgłosić się o godz. 8:30 z dowodem tożsamości.
Zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki zdający wykonują długopisem.