Szanowni Słuchacze semestru VI gA na wydziale zaocznym
Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów końcowych
zaplanowanych na 18-19 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, od 6 kwietnia 2020 r., w sekretariacie Centrum, są dostępne imienne listy na poszczególne egzaminy ustne.
Ze względu na sytuację epidemiczną, informacji udziela się telefonicznie.

Szanowni Słuchacze, poniżej plany zajęć dla LO stacjonarnego z uwzględnieniem konsultacji przez
Skype’a i inne komunikatory ( tabela z adresami zostanie zamieszczona oddzielnie).

E-konsultacje zaznaczono kolorem czerwonym; w przypadku przedmiotów, w których zaplanowano
konsultacje co drugi tydzień- podane są daty. Powodzenia.

Drodzy Państwo,
poniżej znajdziecie harmonogram egzaminów końcowych
dla semestrów VIpgA,VIpgB,VIpgD – wydział stacjonarny.

Drodzy Słuchacze, Rodzice i Nauczyciele
   informujemy, że w ramach akcji Psychologowie i terapeuci dla społeczeństwa,
istnieje możliwość skorzystania
z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej.
Zainteresowane osoby proszę kliknąć w LINK.

Szanowni Słuchacze wydziału zaocznego
     Informuję, że w czasie zaplanowanych zajęć lekcyjnych mogą Państwo korzystać z e-konsultacji prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów.
     Poniżej znajduje się harmonogram e-konsultacji zaplanowanych na
4 i 5 kwietnia 2020 r. Do harmonogramu dołączone zostały numery tematów lekcji wyznaczonych do realizacji za pośrednictwem szkolnej platformy edukacyjnej Nauczanie na Odległość w ww. terminie oraz informacje dotyczące form komunikacji elektronicznej z nauczycielami.

Informujemy, że Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna udziela wsparcia psychologicznego Słuchaczom, Rodzicom i Nauczycielom TELEFONICZNIE od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00
Telefon: 71 798 68 84 wew. 100 i wew. 106

Zapraszam
Beata Mally
Wicedyrektor ds. SPT
W Zespole Placówek Oświatowych nr 3
Tel: 71 798 68 84 wew. 106

Szanowni Rodzice
Drodzy słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1

          W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zamieszczamy poniżej harmonogram e-konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów.
Zachęcamy was do skorzystania z tej formy kształcenia.

Szanowni Państwo – Drodzy Słuchacze
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1
wydziału zaocznego CKU we Wrocławiu

          Informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum z powodu epidemii zajęcia edukacyjne w formie zdalnej odbywają się zgodnie z terminarzem obowiązującym w semestrze wiosennym 2019/2020, wg planu lekcji (udostępnionego
i aktualizowanego na stronie internetowej CKU we Wrocławiu).

Zdalna nauka w Centrum odbywa się poprzez:
1. realizację podstawy programowej w zakresie wszystkich przedmiotów z wykorzystaniem platformy edukacyjnej: Nauczanie na Odległość;
2. prowadzenie e-konsultacji w czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem darmowych, powszechnie dostępnych komunikatorów internetowych: Skype, Dyscord, a także platformy: Nauczanie na Odległość, czatu na platformie: Nauczanie na Odległość, poczty elektronicznej, innych.
Szczegółowy terminarz e-konsultacji jest zgodny z aktualnym planem lekcji (zamieszczony poniżej).

Ostatnie zajęcia edukacyjne dla słuchaczy semestru VI gA (maturalnego) odbędą się w terminie: 28 – 29.03.2020 r.
Termin przekazywania pisemnych prac dopuszczeniowych z wszystkich przedmiotów upływa: 30.03.2020 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej wydziału zaocznego w celu dopuszczenia słuchaczy semestru VI gA (maturalnego) do egzaminów końcowych zaplanowano na:1.04.2020 r.

Egzaminy końcowe słuchaczy semestru VI gA (maturalnego) zaplanowane na: 04.04.2020 r. – 05.04.2020 r. oraz na: 18.04.2020 r. – 19.04.2020 r., odbędą się w skróconym terminie: 18.04.2020 r. – 19.04.2020 r. (prawdopodobnie w systemie zdalnym). Szczegółowe informacje i ustalenia zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym w późniejszym terminie.

W celu ułatwienia współpracy edukacyjnej z nauczycielami wszystkich przedmiotów przekazujemy Państwu pełne zestawienie informacji kontaktowych (zestawienie poniżej).

Drodzy Słuchacze i Rodzice!!!

   Od 25 marca 2020 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek edukacyjnych, uwzględniające obowiązek realizacji podstawy programowej.

Prosimy Państwa o śledzenie informacji na stronie internetowej Centrum, Platformie NnO oraz Facebooku Centrum, na których na bieżąco publikujemy podejmowane przez nas działania.

Aby zapewnić Państwu jak najlepszy dostęp do nauczycieli prowadzących oraz stałą opiekę psychologiczno–pedagogiczną uzupełniamy naszą ofertę o e-konsultacje, których harmonogram umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły.

Prosimy o systematyczne odsyłanie zleconych przez nauczycieli zadań do realizacji na kolejne tygodnie oraz uczestnictwa w e-konsultacjach.

UWAGA!
Sekretariat w okresie zawieszenia nauki pracuje w godzinach 8:00 – 13:00
Kontakt możliwy jest
pod numerem telefonu 71 798 67 01
oraz adresem e-mail cku@cku.wroc.pl

Drodzy Rodzice, Słuchacze oraz Nauczyciele

Prosimy o zapoznanie się z informacją o nauczaniu online w Centrum Kształcenia Ustawicznego,
którą znajdziecie Państwo poniżej.

Szanowni Rodzice oraz Słuchacze Szkoły Podstawowej!

     Prosimy zapoznać się z informacjami o zawieszeniu zajęć. Informacje oraz zadania do samodzielnej realizacji znajdziecie Państwo w zakładce Słuchacz/Zawieszenie zajęć.

 

Dla człowieka nie tylko świat otaczający jest zagadką:
jest on nią sam dla siebie.
Antoni Kępiński

Drodzy Słuchacze i Rodzice,

informujemy, że w tym trudnym czasie pozostajemy do Waszej dyspozycji pod wskazanymi
adresami:
abociarska@cku.wroc.pl oraz e.trestka@cku.wroc.pl.
Służymy wsparciem i rozmową.

Aneta Bociarska – pedagog   Edyta Trestka – psycholog

Dostęp do lektur szkolnych w wersji elektronicznej

W związku z zamknięciem bibliotek szkolnych i publicznych z powodu epidemii koronawirusa, zachęcamy do korzystania z książek w postaci ebooków i audiobooków, które są dostępne w Internecie.

Biblioteka internetowa Wolne Lektury

Większość lektur szkolnych można znaleźć w bibliotece internetowej Wolne Lektury, która oferuje bezpłatny dostęp do ponad 5,5 tysiąca książek. W jej zasobach są utwory, które trafiły już do domeny publicznej (70 lat po śmierci autora), w tym lektury od antyku do dwudziestolecia międzywojennego, a także współczesne dzieła udostępnione przez autorów lub spadkobierców praw na jednej z wolnych licencji. 

Lektury.gov.pl

Na platformie Lektury.gov.pl jest bezpłatnie dostępnych kilkaset lektur obowiązkowych i uzupełniających dla uczniów szkoły podstawowej i liceum w postaci ebooków oraz audiobooków.

Portale Wolne Lektury i Lektury.gov.pl nie publikują w wersji cyfrowej utworów, które są objęte autorskimi prawami majątkowymi, m.in. Alberta Camusa, Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, Sławomira Mrożka, Hanny Krall, Michaiła Bułhakowa, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Bezpłatny dostęp do utworów współczesnych autorów, których nie ma w niekomercyjnych serwisach, można uzyskać w ramach testowych bezpłatnych abonamentów na stronach niektórych księgarni internetowych.

E-czytelnia IBUK LIBRA

Ponadto bardzo zachęcamy do korzystania z E-czytelni na platformie IBUK LIBRA, do której dostęp mają czytelnicy biblioteki szkolnej po zalogowaniu się do swojego konta w katalogu Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych . IBUK LIBRA w ostatnim czasie uzupełniła swoją ofertę o lektury szkolne współczesnych autorów.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości można kontaktować się z nauczycielami bibliotekarzami, p. Elżbietą Cegiełą i p. Aliną Kropiewnicką drogą mailową: biblioteka.cku@wroc.pl.

Informacje dla Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego

          W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu, spowodowanym redukcją zagrożenia infekcją koronawirusem, prosimy Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I, aby – współpracując z nauczycielami – podjęli działania edukacyjne, wykorzystując do tego celu platformę NnO.

          Przypominamy, że aby skorzystać z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na szkolnej platformie e-learningowej, umożliwiającej nauczanie na odległość w zakresie wszystkich przedmiotów, we wszystkich semestrach LO, należy zalogować się i utworzyć własne konto (zgodnie z instrukcją umieszczoną na platformie NnO), a następnie – adekwatnie do poziomu kształcenia – przejść do realizacji poszczególnych tematów lekcji, łącznie z wykonaniem zadania domowego i odesłaniem go nauczycielowi do oceny.

Wykaz tematów poniżej:

Dyrektor Centrum informuje:

1.Zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej dla Dorosłych nr 1 zostają zawieszone w okresie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.
W dniu 12.03.2020 r. w szkole podstawowej odbywać się będą zajęcia opiekuńcze.

2.Zajęcia dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr I w formie stacjonarnej i zaocznej
zostają zawieszone w okresie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z materiałów dostępnych na platformie e-learningowej Centrum.
Proszę o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej Centrum.

Drodzy słuchacze!

Poniżej znajdziecie Państwo harmonogramy egzaminów maturalnych w CKU – maj 2020

Harmonogram egzaminów poprawkowych i semestralnych w terminie dodatkowym znajdziecie Państwo TUTAJ.

Każdy słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu może wziąć udział w całorocznym konkursie na
ZDJĘCIE MIESIĄCA
w lutym tematem miesiąca jest:
“Ferie ziomowe?”
Wystarczy zrobić zdjęcie telefonem komórkowym albo aparatem fotograficznym i przesłać je na adres:
foto@cku.wroc.pl
Przesłane zdjęcie musi mieć opis:
– imię nazwisko autora oraz semestr, do którego uczęszcza,
– oświadczenie – zgoda na publikację zdjęć:
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej i Facebooku CKU.
Dla uczestników konkursu co miesiąc przewidziane są nagrody.
Spotkania osób chętnych na zajęcia i rozmowy o fotografii we wtorki w godzinach: 16.30 – 17.30 w sali 226.

 

Koordynator konkursu i zajęć – Janusz Wolniak

Harmonogram egzaminów poprawkowych znajdziecie Państwo TUTAJ

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci

Jeśli planujecie rozpoczęcie lub rozważacie kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej – średniej, a wykształcenie jest dla Was istotną
wartością, nie odkładajcie decyzji i już teraz zaaplikujcie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr I w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

Działające w Centrum 3-letnie oraz 4-letnie Liceum dla Dorosłych Nr I w systemach stacjonarnym i zaocznym to szkoły pod każdym względem dostosowane do potrzeb i możliwości osób dorosłych oraz osób niepełnoletnich – aktywnych zawodowo, mających własne
rodziny (godzących obowiązki rodzinne z zawodowymi), powracających do szkoły po przerwie w nauce, przebywających czasowo
za granicą.

Jesteśmy placówką publiczną. Edukacja jest bezpłatna. Uczymy w systemie semestralnym.

Nauka w LO nr I w systemie stacjonarnym obejmuje 3 dni w tygodniu przed południem (wtorki, środy i piątki) lub
3 dni po południu (poniedziałki, wtorki, czwartki).
Nauka w LO nr I w systemie zaocznym obejmuje 2 dni w tygodniu (soboty, niedziele) w godzinach: 8.00 – 15.50.

Szkoła dysponuje: przestronnymi salami zajęć przedmiotowych, pracowniami kursowymi, pracowniami informatycznymi i językowymi oraz nowoczesną biblioteką multimedialną. Oferta nauczanych w Centrum języków obejmuje: język angielski, język niemiecki, język rosyjski (do wyboru). Każdy słuchacz ma prawo do korzystania ze szkolnego systemu Nauczania na Odległość, który umożliwia zindywidualizowaną edukację w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca (kursy@cku.wroc.pl). Dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, w sąsiedztwie Dworca PKP i Dworca PKS, ułatwi dojazd do Centrum i powrót do domu każdemu słuchaczowi
(siedziba Centrum znajduje się we Wrocławiu/kod pocztowy: 50-08/ przy ul. Swobodnej 73, tel. 071 783 – 36 – 68 do 70).

Aktualnie trwa nabór do wszystkich semestrów Liceum Ogólnokształcącego nr I w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Wniosek o przyjęcie do LO nr I należy pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach: 8 – 16.00.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem i kontynuacją nauki.
Czekamy na każdego, kto – z naszym wsparciem – jest gotów podjąć wysiłek edukacyjny.
Efektywnie wspieramy naszych Słuchaczy w ich wyborach i decyzjach.

Dyrekcja i społeczność
Centrum Kształcenia Ustawicznego
we Wrocławiu