Centrum Kształcenia Ustawicznego
ul. Swobodna 73
50-089 Wrocław
tel. 71 798-67-01