Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

serdecznie zaprasza na szkolenie online

Nowelizacja SIO ze szczególnym uwzględnieniem modułów dotyczących egzaminów zewnętrznych,

które przeprowadzi

Pan Rafał Leśniarek – doświadczony edukator, trener i doradca oświatowy, wieloletni dyrektor szkoły,  wykładowca szkoleń z zakresu prawa oświatowego, Systemu Informacji Oświatowej, ochrony danych osobowych  dla kadr kierowniczych oraz rad pedagogicznych. Przez wiele lat pełnił funkcję Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji
w starostwie powiatowym oraz przewodniczącego zespołów ds. reorganizacji sieci szkół przy JST.

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 24 listopada 2020 r. (wtorek), godz. 09:00 – 12:30.
Koszt szkolenia: 250 zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres: kursy@cku.wroc.pl do dnia 20 listopada 2020 r. (piątek) do godziny 14:00

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 20 listopada 2020 r.

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu