UWAGA!
trwa nabór na weekendowy
kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego MAJ 2021

Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele w terminie: 03 października 2020 r. – 25 kwietnia 2021 r.
Harmonogram zajęć zostanie ogłoszony na pierwszych zajęciach.
Koszt kursu zależy od ilości wybranych przedmiotów (j.polski, j.obcy, matematyka, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie – szczegóły w karcie zgłoszenia) i wynosi odpowiednio:

          800 zł za jeden przedmiot, 1250 za dwa przedmioty, 1550 zł za trzy przedmioty, 1800 zł za cztery przedmioty.
Istnieje możliwość płatności w ratach, według poniższego harmonogramu:

Opłaty należy uiszczać na konto:
PKO BP: CKU ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław
          Nr konta: 96 1020 5226 0000 6102 0416 4257
          z dopiskiem “Kurs matura 2021” oraz imię i nazwisko uczestnika
Na każdy przedmiot przewidziano 51 godzin dydaktycznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres kursy@cku.wroc.pl lub złożyć osobiście (w sekretariacie szkoły) do dnia 30  września 2020  r. (środa) do godz. 14:00

UWAGA! Warunkiem utworzenia grupy na dany przedmiot jest zebranie min. 12 uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143