Sekretariat Uczniowski w Centrum Kształcenia Ustawicznego – pokój nr 1

czynny w godzinach:
poniedziałek   8.00 – 18.00
wtorek              8.00 – 18.00
środa                8.00 – 16.00
czwartek          8.00 – 18.00
piątek               8.00 – 16.00

Adres:
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
ul. Swobodna 73
50-089 Wrocław

Kontakt:
tel.: 71 798 67 01
e-mail: sekretariat@cku.wroc.pl
www.cku.wroc.pl

W sekretariacie Słuchacz załatwi:
     – sprawy związane z przyjęciem do CKU
złoży:
     – deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego
     – podanie kierowane do Dyrektora CKU
     – wniosek o duplikat legitymacji szkolnej
     – wniosek o duplikat świadectwa ukończenia szkoły
otrzyma:
     – legitymację szkolną
     – duplikat legitymacji szkolnej
     – duplikat świadectwa ukończenia szkoły
     – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w CKU dla MOPS, PCPR, ZUS, KRUS
CKU posiada Platformę ePUAP
     W dobie pandemii, gdy potrzebujesz zaświadczenie lub chcesz złożyć wniosek, możesz zrobić to drogą elektroniczną.
     Skorzystaj z ePUAP – bezpłatnej platformy do kontaktu elektronicznego z urzędami, w tym
     ze szkołą.
Załatw swoją sprawę szybko, wygodnie i bez kolejek.

Dokumenty do pobrania: