Opiekunowie semestrów i nauczyciele wszystkich przedmiotów pozostają do Państwa dyspozycji – z wykorzystaniem możliwości kontaktów drogą telefoniczną: (tel. CKU: 71 798 67 01) oraz mailową (adresy mailowe nauczycieli)