Przechwytywanie

serdecznie zaprasza na szkolenie

KONTROLE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH,

które przeprowadzi

Pan mgr. inż. Rafał Marciniak – inspektor nadzoru inwestorskiego

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 11marca 2020 r. (środa), godz. 09:00 – 15:00 (z przerwą kawową).
Koszt szkolenia: 250zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres:
kursy@cku.wroc.pl do dnia 06 marca 2020 r. (piątek) do godziny 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 06 marca 2020 r.

Z wyrazami szacunku,
Alicja Orłowska

wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143