Program szkolenia w załączniku

Termin szkolenia: 04 marca 2020 r. (środa), godz. 09:00 – 15:00 (z przerwą kawową).
Koszt szkolenia: 250zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres:
kursy@cku.wroc.pl do dnia 28 lutego 2020 r. (piątek) do godz. 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

Uwaga!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 28 lutego 2020 r.

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143