Samorząd Słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego ma na swoim koncie wiele działań charytatywnych i  społecznych.
Do najważniejszych z nich należało:

Organizowanie zbiórek żywności, zabawek, ubrań dla Ośrodka Pomocy im Brata Alberta przy ul Strzegomskiej.

Cykliczne spotkania z „Polakami ze znakiem P”. Dzięki nim młodzież Centrum mogła wysłuchać opowieści Polaków, represjonowanych przez III Rzeszę.

Organizowanie zabaw Mikołajkowych dla dzieci słuchaczy

Wspieranie akcji krwiodastwa

Imprezy studniówkowe, wigilijne, semestralne itd.