ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ

            Rocznicę wybuchu II wojny światowej obchodzimy zawsze 1. września. Właśnie tego dnia 1939 roku wojska niemieckie, bez wypowiedzenia wojny, przekroczyły granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając II wojnę światową, która trwała 6 lat i pochłonęła 60 milionów ofiar. Zginęło 6 milionów polskich obywateli.

            Przypadające w tym roku obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, w których wzięli udział również przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego wraz z Ochotniczym Hufcem Pracy, odbyły się we Wrocławiu na Cmentarzu Żołnierzy Wojska Polskiego znajdującego się przy ulicy Grabiszyńskiej. Ich organizatorem był Wojewoda Dolnośląski oraz Dowódca Garnizonu Wrocław.

            Ceremonia rozpoczęła się odegraniem hymnu polskiego i podniesieniem flagi państwowej. Następnie odczytano list od marszałek polskiego sejmu Elżbiety Witek. Były przemówienia okolicznościowe, apel pamięci oraz salwa honorowa oddana przez obecnych na obchodach żołnierzy. Uroczystości zostały zakończone złożeniem wieńców i wiązanek przy pomniku upamiętniającym poległych w czasie wojny żołnierzy.

            Przedstawiciele Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ochotniczego Hufca Pracy kolejny raz uczestniczyli w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej oddając w ten sposób cześć obrońcom ojczyzny, ludziom, dla których Polska była dobrem najwyższym.

Magdalena Marszałek
Opiekun Samorządu Słuchaczy CKU (SP)


17 WRZESIEŃ – ROCZNICA SOWIECKIEJ NAPAŚCI NA POLSKĘ
ŚWIATOWY DZIEŃ SYBIRAKA

           17. września 1939 roku, gdy Polska broniła się jeszcze przed atakiem niemieckim, na jej obszar zza wschodniej granicy wkroczyła Armia Czerwona, mimo zawartego polsko-sowieckiego paktu o nieagresji. Nasza ojczyzna, zbyt słaba, by walczyć na dwóch frontach, znalazła się pod dwiema okupacjami.

          Setki tysięcy mieszkańców zajętych ziem zesłano na Syberię. Wielu z Sybiraków pozostało na nieludzkiej ziemi na zawsze. Wielu pozostałych przy życiu nie wróciło do     Ojczyzny – zachowali oni jednak Polskę i polskość w sercach. Ci, którym dane było wrócić, powrócili do Polski innej niż ta, którą opuszczali. Przez lata sowieckiej dominacji w czasach powojennych pamięć o ich cierpieniach, o wywózkach, o życiu w łagrach była zakazana albo ściśle reglamentowana.

           Od 2013 roku na mocy uchwały Sejmu RP 17. września obchodzony jest Dzień Sybiraka. Ustanowienie go pozwoliło oddać hołd wszystkim zesłańcom: tym, którzy zginęli, tym, którzy wrócili do Polski lub wyemigrowali do innych części świata, jak również tym, którzy pozostali w miejscu zesłania i tam kultywowali polskość.

            Od wielu lat każdego roku w różny sposób upamiętnia się trudne, tragiczne losy zesłańców. Organizowane są zjazdy Sybiraków, wystawiane spektakle poświęcone wywózce Polaków na Wschód, oparte na autentycznych przeżyciach zesłańców, przyznawana jest nagroda „Ambasador Sybiraków” dla ludzi sztuki w podziękowaniu za utrwalanie w pamięci tragicznych losów Sybiraków.  

           W dniu 16. września 2021 roku Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu wzięli udział w lekcji historii zorganizowanej przy pomniku ZESŁAŃCOM SYBIRU znajdującym się na Skwerze Sybiraka we Wrocławiu. Prowadzący zajęcia pan Wojciech Kopiński przedstawił historię pomnika, nakreślił sytuację Polski we wrześniu 1939 roku, opowiedział o trudnych losach rodzin polskich wywożonych na Syberię. Uczestniczący w zajęciach słuchacze mogli zapoznać się ze wspomnieniami Sybiraków przedstawionymi na specjalnie przygotowanych planszach. Na zakończenie spotkania pan W. Kopiński przytoczył fragment wierszowanej refleksji na cześć pomnika ZESŁAŃCOM SYBIRU autorstwa Sybiraka Mariana Jonkajtysa:

Przechodniu…
Niech w twym sercu
Sybiraków męczeństwo
Wznieci płomyk nadziei
W dobro nad złem
Zwycięstwo…

Lekcja historii zorganizowana pod pomnikiem poświęconym pamięci Sybiraków to lekcja
kształtowania polskiej tożsamości narodowej i poznawania dziedzictwa kulturowego Polski.

Wojciech Kopiński – nauczyciel historii

Magdalena Marszałek – opiekun Samorządu Słuchaczy CKU (SP)
29.10.2019 Sprzątanie grobów przez wolontariuszy

Sprzątanie grobów przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1
Już po raz czwarty w dniu 29 października 2019 roku, w godzinach dopołudniowych, wolontariusze ze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych pod opieką pani M. Marszałek, opiekuna Samorządu oraz pani M. Podgórskiej z wrocławskiego Ochotniczego Hufca Pracy, udali
się na Cmentarz Grabiszyński, by wziąć udział w akcji sprzątania grobów.
Cmentarz Grabiszyński to największy taki obiekt we Wrocławiu. Pochowano na nim wielu mieszkańców naszego miasta, w tym wiele znanych i zasłużonych osobistości.
Zarządzający cmentarzem wskazał nam groby wymagające wysprzątania. Zabraliśmy się do pracy, wymyliśmy pomnik, uporządkowaliśmy jego otoczenie zbierając liście i szyszki, zapaliliśmy przyniesione znicze. Patrząc przez chwilę na płonące lampki każdy z nas pomyślał o swoich bliskich, którzy już od nas odeszli.
Ta akcja to nasz sposób na kultywowanie i poszanowanie tradycji, uczczenie pamięci
o tych, którzy już odeszli.


Targi Made in Wrocław 2019

Przedstawiciele słuchaczy Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu, pod opieką pani Magdaleny Marszałek,
w dniu 17 października 2019 roku wzięli udział w targach MADE IN WROCŁAW 2019,
które miały miejsce we Wrocławskim Centrum Kongresowym mieszczącym się przy Hali Stulecia.
Oficjalnego otwarcia targów dokonał prezydent Wrocławia pan Jacek Sutryk.
Główną ideą wydarzenia było pokazanie młodym mieszkańcom miasta potencjału działających tutaj globalnych firm
i startupów, zaprezentowanie powstających produktów
i opowiedzenie o szansach rozwoju zawodowego.
Organizatorzy zapraszali do obejrzenia różnych ciekawych stref np. strefy Przemysłu 4.0, strefy VR, stoisk: Hydropolis, wrocławskiego MPK, Kolejkowa, miejsc z produktami ekologicznymi i wielu innych. Atrakcji było wiele, w tym również ciekawe
konkursy
z nagrodami.
Dla młodzieży udział w tym wydarzeniu był szansą na zapoznanie
się z przedsiębiorczością w praktyce a także przetestowanie najnowszych osiągnięć techniki.
Tekst: Magdalena Marszałek


Akcja „Biało-Czerwony Znicz” na kresowe cmentarze

W dniach 21–25.10.2019 r. słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznegowe Wrocławiu wzięli udział w akcji „Biało–Czerwony Znicz” na kresowe cmentarze.
Polegała ona na zgromadzeniu zniczy, które następnie zapłoną na wielkich, narodowych nekropoliach na Rossie w Wilnie oraz Łyczakowie i Cmentarzu Janowskim we Lwowie oraz na polskich cmentarzach na Ukrainie.Przystępując do tego zadania chcieliśmy zwrócić uwagę na to, jak ważny jest szacunek
dla Miejsc Pamięci Narodowej, dla tradycji, jak ważna jest dbałość
o pamięć historyczną. Cmentarze są naszym dobrem kulturowym i musimy zachować je w naszych sercach i w naszej pamięci.W akcji tej wzięło udział wielu słuchaczy i pracowników Centrum, zebraliśmy 102 znicze
w białym i czerwonym kolorze, które następnie zostały przekazane do siedziby Polskiego Radia we Wrocławiu ekipie TV Wrocław, organizującej wyjazd na kresowe nekropolie.

Wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie serdecznie dziękujemy.
Tekst: Magdalena Marszałek

20191030_095206
20191029_202635
20191029_155752

Previous
Next

23.09.2019 Lekcja międzyprzedmiotowa

Pamięć historii żyje w nas
lekcja międzyprzedmiotowa historii i języka polskiego
80 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zainspirowała pana Wojciecha Kopińskiego (nauczyciela historii) i panią Magdalenę Marszałek (nauczycielki języka polskiego) do przeprowadzenia lekcji międzyprzedmiotowej na Cmentarzu Żołnierzy Polskich, który znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Grabiszyńskiej. W zajęciach tych, zorganizowanych 23 września 2019 roku, wzięli udział słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1.
Pan Wojciech Kopiński przedstawił historię walk żołnierzy polskich na frontach II wojny światowej, podkreślając męstwo, odwagę i wielkie poświęcenie walczących o wolną od okupanta Polskę.Pani Magdalena Marszałek opowiedziała o Krzysztofie Kamilu Baczyńskim, poecie lat wojny
i okupacji, najwybitniejszym twórcy swojego pokolenia, walczącym w Szarych Szeregach
w batalionach Zośka i Parasol, który poległ jako jeden z wielu bohaterów powstania warszawskiego w czwartym dniu trwania walk.
Zajęcia poza terenem Centrum, w tak charakterystycznym miejscu, spowodowały szczególne zainteresowanie słuchaczy, ale przede wszystkim uzmysłowiły, jak ważne jest poznawanie historii własnego kraju.

Resized_20190923_112836(1)
Resized_20190923_112840002
Resized_20190923_112856002

Previous
Next

22.09.2019 Piknik patriotyczny

22 września 2019 r., w przedostatnią niedzielę pierwszego w nowym roku szkolnym miesiąca nauki i w ostatnim dniu kalendarzowego lata, gościliśmy jako reprezentanci CKU Szkoły Podstawowej dla Dorosłych z oddziałami gimnazjalnymi w Parku Stanisława Staszica we Wrocławiu na II Pikniku Patriotycznym – kameralnej imprezie nawiązującej do historycznego klimatu II wojny światowej (p. Joanna Czerniawska, p. Magdalena Marszałek, p. Anna Smolińska oraz słuchacze i wychowawcy OHP). Inicjatorem i organizatorem Pikniku Patriotycznego jest Stowarzyszenie Odra – Niemen i Parki ESK Wrocław Emocje-Sport-Kultura, które poprzez organizację spotkania pielęgnują pamięć o wielkich wydarzeniach historycznych i rozbudzają patriotyczne postawy wśród wrocławian. Każdy uczestnik plenerowej imprezy mógł wypić herbatę w towarzystwie kombatantów: kpt. Stanisława Wołczaskiego, powstańca warszawskiego i żołnierza Armii Krajowej oraz mjr. Józefa Oleksiewicza, weterana II wojny światowej, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, ciesząc się urokiem słonecznego pleneru. W programie przedsięwzięcia przewidziano dodatkowe atrakcje: -> Spotkania z uczestnikami II wojny światowej; -> Rekonstrukcja historyczna
; -> Zabawy dla dzieci; -> Grochówka wojskowa; -> Patriotyczne malowanie torebek; -> Zabawy dla dzieci; -> Punkt informacyjny o wolontariacie. Ponadto zaplanowano powstanie obozowiska partyzanckiego ze specjalnymi rekwizytami do oglądania i robienia sobie zdjęć w niezwykłej scenerii.

Anna Smolińska Wrocław, 30 września 2019 r. Żródło:

https://wroclaw.gosc.pl/doc/5832388.Wypij-kawe-lub-herbate-z-uczestnikiem-II-wojny-swiatowej

IMG-20190923-WA0009
IMG-20190923-WA0008
IMG-20190923-WA0004
IMG-20190923-WA0003
IMG-20190923-WA0001

Previous
Next

„Kto czyta książki – żyje podwójnie” (Umberto Eco)

O tym, że warto poświęcić czas na czytanie, wie chyba każdy człowiek.
Trudno wyliczyć korzyści wynikające z czytania, które przede wszystkim dostarcza bezcennej wiedzy o świecie i ludziach, skutecznie rozwija wyobraźnię, zdolność abstrakcyjnego myślenia, sprzyja rozwijaniu językowych kompetencji, uczy koncentracji uwagi i jest doskonałym treningiem pamięci, wzbogacając wewnętrzne życie każdego czytelnika.
Tradycję promocji czytelnictwa pielęgnuje się również w CKU – dając wyraz wsparcia popularnej kampanii Narodowego Czytania Literatury. W dniach 08 – 10 września 2019 r. reprezentujący Centrum Kształcenia Ustawicznego: p. Urszula Dołębska, wicedyrektor Centrum, p. Magdalena Marszałek,
p. Anna Smolińska wraz z wychowawcami OHP przyłączyli się do zorganizowanej
we Wrocławiu ogólnopolskiej kampanii czytelniczej, kontynuując ją na terenie Centrum
przy wsparciu ze strony dyrektorów, nauczycieli, słuchaczy. Zgodnie z tegoroczną formułą kampanii odczytano najciekawsze fragmenty: noweli Bolesława Prusa Katarynka oraz opowiadania Bruno Schulza Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą).
Zorientowane na rozwój czytelnictwa działania Centrum stanowią
m.in. odpowiedź na podjętą
z końcem 2015 r. rządową uchwałę o realizacji w latach 2016-2020 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.Program obejmuje priorytety – za które odpowiadają Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Minister Edukacji Narodowej.
Warto przypomnieć, że akcję Ogólnopolskiego Czytania rozpoczęto już
w 2013 r. z inicjatywy Prezydenta Rzeczypospolitej. W pierwszym Narodowym Czytaniu Polacy czytali fragmenty narodowej epopei Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”
, następnie, – „Zemsty”, będącej dziełem najwybitniejszego polskiego komediopisarza Aleksandra Fredry (2014), potem – „Lalki”, realistycznej powieści pozytywistycznej Bolesława Prusa (2015). W latach: 2016, 2017 i 2018 czytano kolejno: „Quo vadis”, historyczną powieść Henryka Sienkiewicza, „Wesele”, symboliczno-realistyczny dramat Stanisława Wyspiańskiego oraz „Przedwiośnie” polityczną powieść Stefana Żeromskiego o budzącej się do życia wolnej Polsce (o wyborze lektury decydują czytelnicy w drodze głosowania).
Kończąc pochwałę czytelnictwa, warto skonstatować, że tegoroczna ogólnopolska akcja Narodowego Czytania to tylko jedna z wielu okazji do wspólnego poznawania polskiej literatury. Popularyzowana w szkołach, w przedszkolach, w parkach i w tramwajach nie pozwala zapomnieć, że w dobie internetyzacji życia sztuka czytania pozostaje źródłem niezwykłych doznań, których nie zastąpi kontakt z żadną wirtualną animacją, a stała obecność i powszechna dostępność książki nadają jej rangę wierniejszego „przyjaciela” człowieka niż komputer.

Anna Smolińska

Wrocław, 08 września 2019 r.

Co z nich wyrośnie? Sadzimy drzewka w zamian za makulaturę!

W pierwszym tygodniu nauki nowego roku szkolnego 2019/20120, tj. 07.09.2019 r. społeczność Centrum Kształcenia Ustawicznego reprezentowana przez p. Urszulę Dołębską, wicedyrektora Centrum, p. Magdalenę Marszałek, p. Annę Smolińską oraz słuchaczy i wychowawców OHP sfinalizowała organizowaną od kilka miesięcy szkolną akcję zbiórki makulatury – prowadzoną w odpowiedzi na apel Lasów Państwowych Nadleśnictwa Śnieżka pod hasłem „Drzewka za makulaturę i elektrośmieci dla zielonego Wrocławia”. Sadzonki młodych drzewek, otrzymane
w zamian za przekazane surowce wtórne, zostaną posadzone przez słuchaczy na przyszkolnych terenach CKU.
Postawa dbałości o naturalne
otoczenie – promowana w Centrum od wielu lat – procentuje wielokrotnie, gwarantując realne korzyści. Dobry przykład wychowawczy to model o dużej sile
przebicia– nie do przecenienia w procesie kształtowania prawidłowych postaw i zachowań słuchaczy. Dziś większość z nich wie już wie, że na zdrowe powietrze, czystą wodę
i otwarty kontakt z naturą musi zapracować samodzielnie, okazując troskę zagrożonemu środowisku.
Dwunastą edycja ekologicznej akcji pn. „Drzewka za makulaturę dla Zielonego Wrocławia” zorganizowano na parkingu przy Hali Targowej Tęcza, przy ulicy Bajana we Wrocławiu. Sadzonki drzewek z Nadleśnictwa Śnieżka – przy wsparciu wrocławian – zasilą zielone tereny stolicy Dolnego Śląska.
Organizatorem cyklicznych akcji ekologicznych jest nadleśnictwo “Śnieżka” w Kowarach. Partnerzy akcji
to Paper-Met Recykling Sp z oo, Hala Targowa Tęcza oraz Comatec Poland. Patronatem medialnym objęła akcję Gazeta Wrocławska.”

Anna Smolińska
Wrocław, 07 września 2019 r.

20190910_125635
20190907_111235(0)
20190910_130646
20190907_111230
20190907_111214

Previous
Next

Na wrocławskich obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Na słoneczną niedzielę, 01 września 2019 r., przypadły ogólnopolskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
01 września 2019 r., 80 lat temu, o świcie, wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając pierwszą kampanię II wojny światowej. Zbrojną napaść na Polskę, będącej
w stanie wojny z III Rzeszą, 17 września 1939 r. przeprowadził też ZSRR.
Wrocławskim obchodom okrąglej rocznicy nadano wyjątkową rangę. W różnych częściach miasta miały miejsce bardziej i mniej oficjalne formy upamiętniające to historyczne wydarzenie (np. o godzinie 4:45 na Cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej – salwa honorowa połączona z apelem pamięci i zapaleniem zniczy poległym żołnierzom oraz złożeniem kwiatów; w południe na cmentarzu św. Rodziny przy ul. Bujwida – uhonorowanie grobów bohaterów polskiej niepodległości w ramach trwającego od 2017 roku projektu „Ocalamy”; po południu na placu Solnym – „Akademia pacyfistyczna”).
01 września 2019 r. słuchacze
i nauczyciele reprezentujący Centrum Kształcenia Ustawicznego: m.in. p. Urszula Dołębska, wicedyrektor Centrum, p. Magdalena Marszałek, p. Anna Smolińska dali wyraz przywiązaniu społeczności placówki do historycznych tradycji, uczestnicząc w zorganizowanym przez wrocławski Instytut Pamięci Narodowej koncercie pod muralem #Pokolenie Niepodległej w ramach obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Ze słów zapowiadającego koncert Pana Andrzej Drogonia, Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu – można było wywnioskować, że widowisko jest początkiem różnego rodzaju wydarzeń, które będą tu miały miejsce w przyszłości.
Koncert poprzedziła prezentacja trailera filmu o obozie koncentracyjnym Gross-Rosen, który powstaje
w Oddziale IPN we Wrocławiu, wzbogacona o komentarz Pani Katarzyny Pawlak-Weiss, Zastępcy Dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu.

Anna Smolińska

Wrocław, 02 września 2019 r.

Spotkanie z Ludźmi spod znaku „P”

13 kwietnia 2019 r.  w bibliotece Centrum Kształcenia Ustawicznego odbyło się coroczne spotkanie z Ludźmi spod znaku „P” –  Polakami, byłymi więźniami hitlerowskich obozów pracy. Przebywali oni podczas II wojny światowej w obozie mieszczącym się w budynku naszej szkoły.  Podczas spotkania złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą te wydarzenia. W uroczystości oprócz gości, nauczycieli i słuchaczy  uczestniczyli harcerze z Harcerskiego Szczepu Środowiskowego “Nysa” im. 36 Łużyckiego Pułku Piechoty.