nabór na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji
INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
wyodrębnionej w zawodach
technik informatyk – 351203 oraz technik programista 351406

Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2022 r.
Nauka w trybie zaocznym (weekendowym) potrwa 1 rok (2 semestry) i zakończy się nieobowiązkowym egzaminem zawodowym w sesji letniej 2023 r.
Warunki przyjęcia na kurs:
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

wniosek o przyjęcie na kurs

Szczegółowych informacji udziela:
Pani Alicja Orłowska wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
71 798 67 01 wew. 143
alicja.orlowska@cku.wroc.pl