nabór na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji
EKA.07. Prowadzenie rachunkowości
wyodrębnionej w zawodzie technik rachunkowości – 431103

Rozpoczęcie zajęć: styczeń/luty 2023 r.
Nauka w trybie zaocznym (weekendowym), roczny cykl kształcenia (2 semestry).
Kurs zakończy się nieobowiązkowym egzaminem zawodowym w sesji zimowej 2024 r.
Warunki przyjęcia na kurs:
• brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

wniosek o przyjęcie na kurs

Szczegółowych informacji udziela:
Pani Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
71 798 67 01 wew. 143
alicja.orlowska@cku.wroc.pl