Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

zaprasza pracowników działów płac placówek oświatowych na szkolenie w formie online
POLSKI ŁAD – zmiany w podatku PIT w placówkach oświatowych od 2022 r.,
które przeprowadzi

Pan Artur Ratajczak – właściciel kancelarii podatkowej TaxCorner, doradca podatkowy (nr wpisu 12107), absolwent Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Pan Artur Ratajczak ukończył studia podyplomowe UAM w zakresie prawa europejskiego oraz studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, posiada dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie prawa
i doradztwa podatkowego, specjalizuje się w podatku od towarów i usług (obecnie uczestniczy w projektach w zakresie VAT dotyczących podmiotów z sektora finansów publicznych – odzyskiwanie VAT, centralizacja rozliczeń), podatku od nieruchomości, podatku dochodowym od osób prawnych oraz międzynarodowym planowaniu podatkowym. Jest autorem komentarzy w prasie branżowej
i publikacji poświęconych zagadnieniom podatkowym oraz prelegentem na konferencjach i seminariach podatkowych.

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 14 grudnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00 – 14:00.
Koszt szkolenia: 350 zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres: kursy@cku.wroc.pl do dnia 10 grudnia 2021 r. (piątek) do godziny 12:00.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 10 grudnia 2021 r.

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143