Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

zaprasza pracowników administracji placówek oświatowych na szkolenie
w formie stacjonarnej, hybrydowej lub online
(w zależności od sytuacji epidemiologicznej oraz preferencji i możliwości uczestników)

Dokumentacja wdrażająca przepisy o ochronie praw sygnalistów w placówkach oświatowych,

które przeprowadzą
pan Przemysław Jamróz – prawnik, autor wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego, ochrony danych, prawa pracy, Prezes zarządu Kancelarii Inter Partes, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, audytor
oraz
pan Marcin Łysuniec – specjalista ds. prawnych, zajmujący się obsługą prawną i finansową JST, w zakresie ochrony danych osobowych, audytu finansowego i prawnego, efektywności energetycznej oraz zamówień publicznych.

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 02 grudnia 2021 r. (czwartek), godz. 10:00 – 15:00.
Koszt szkolenia: 350 zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres: kursy@cku.wroc.pl do dnia 29 listopada 2021 r. (poniedziałek) do godziny 12:00.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 29 listopada 2021 r.

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143