Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

zaprasza na szkolenie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams
Inwentaryzacja w placówce oświatowej,
które przeprowadzi

pani Wiesława Zwierzchowska – doświadczony szkoleniowiec, wieloletni menager oświaty, ekspert MEN, wykładowca
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania oświatą, Laureatka Nagrody Ministra Edukacji Narodowej w roku 2002.

PROGRAM SZKOLENIA  w załączniku

Termin szkolenia: 04 listopada 2021 r. (czwartek), godz. 09:00 – 14:00.
Koszt szkolenia: 300 zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres: kursy@cku.wroc.pl do dnia 29 października 2021 r. (piątek) do godziny 12:00.

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 29 października 2021 r.


Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143