CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ul. Swobodna 73 50-089 Wrocław
tel. 71 798 67 01
www.cku.wroc.pl e-mail: kursy@cku.wroc.pl

ogłasza nabór na weekendowy
kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego MAJ 2022

Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele w terminie: 02 października 2021 r. – 24 kwietnia 2022 r.
Harmonogram zajęć zostanie ogłoszony na pierwszych zajęciach.

Koszt kursu zależy od ilości wybranych przedmiotów (j. polski, j. obcy, matematyka, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie – szczegóły
w karcie zgłoszenia) i wynosi odpowiednio:
                              800 zł za jeden przedmiot, 1250 zł za dwa przedmioty, 1550 zł za trzy przedmioty, 1800 zł za cztery przedmioty
Istnieje możliwość płatności w ratach, według poniższego harmonogramu:

Opłaty należy uiszczać na konto:
Centrum Kształcenia Ustawicznego, ul. Swobodna 71; 50-089 Wrocław
          Nr rachunku bankowego: 96 1020 5226 0000 6102 0416 4257
          z dopiskiem “kurs matura 2022” oraz imię i nazwisko uczestnika.
Na każdy przedmiot przewidziano 51 godzin dydaktycznych.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres kursy@cku.wroc.pl lub złożyć osobiście (w sekretariacie szkoły) do dnia 30 września 2021 r. (czwartek) do godz. 14:00.

Uwaga! Warunkiem utworzenia grupy na dany przedmiot jest zebranie min. 12 uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143