CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ul. Swobodna 73 50-089 Wrocław
tel. 71 798 67 01
www.cku.wroc.pl e-mail: kursy@cku.wroc.pl

ogłasza nabór na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji
EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
wyodrębnionej w zawodzie technik rachunkowości – 431103

Rozpoczęcie zajęć: styczeń/luty 2022 r.
Nauka w trybie zaocznym (weekendowym), roczny cykl kształcenia (2 semestry).
Kurs zakończy się nieobowiązkowym egzaminem zawodowym w sesji zimowej 2023 r.
Warunki przyjęcia na kurs:

      • brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

wniosek o przyjęcie na kurs
Warunki i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Szczegółowych informacji udziela:                                                                                                                   
pani Alicja Orłowska                                    

wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych                              
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
71 798 67 01 wew. 143                                                  
alicja.orlowska@cku.wroc.pl