CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO
ul. Swobodna 73 50-089 Wrocław
tel. 71 798 67 01
www.cku.wroc.pl e-mail: kursy@cku.wroc.pl

Ogłasza nabór na bezpłatny kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji
SPO.02 Świadczenie usług opiekńczo-wspierających osobie starszej
wyodrębnionej w zawodzie opiekun osoby starszej – 341202

Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2021 r.
Nauka w trybie zaocznym (weekendowym), dwuletni cykl kształcenia (4 semestry).
Kurs zakończy się nieobowiązkowym egzaminem zawodowym w sesji letniej 2023 r.
Warunki przyjęcia na kurs:

            • brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Na kursie zdobędziesz umiejętność diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych u osoby starszej, nauczysz się wykonywania czynności opiekuńczo-wspierających, zdobędziesz praktyczną wiedzę i umiejętności, przydatne nie tylko w pracy zawodowej, ale również w życiu codziennym, nauczysz się języka migowego, odbędziesz praktykę zawodową pod kierunkiem fachowców i praktyków w ośrodku lub domu pomocy społecznej, placówce dziennej lub całodobowej opieki nad osobą zależną, oddziale szpitalnym lub hospicjum, profesjonalnie przygotujesz się do zewnętrznego egzaminu zawodowego pod kierunkiem wyspecjalizowanej kadry, uzyskasz dyplom opiekuna, zdobędziesz możliwość podjęcia pracy w instytucji świadczącej usługi opiekuńczo-wspierające, zarówno w kraju, jak i za granicą.

wniosek o przyjęcie na kurs
Warunki i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Szczegółowych informacji udziela:
Pani Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
71 798 67 01 wew. 143
alicja.orlowska@cku.wroc.pl