Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

serdecznie zaprasza na szkolenie online za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

Postępowanie administracyjne w szkole i placówce oświatowej – decyzje administracyjne, terminy, doręczenia, prowadzenie spraw administracyjnych,
które przeprowadzi
pani Elżbieta Susek – doświadczony edukator, ekspert w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego, wykładowca, były dyrektor zespołu szkół, egzaminator OKE, autor projektów i innowacji pedagogicznych oraz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, absolwentka seminarium doktoranckiego w zakresie zarządzania środowiskowego

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 22 kwietnia 2021 r. (czwartek), godz. 09:00 – 15:00.
Koszt szkolenia: 250 zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres: kursy@cku.wroc.pl do dnia 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) do godziny 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r.

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143