Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

serdecznie zaprasza na szkolenie online
za pośrednictwem platformy Microsoft Teams

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH,
które przeprowadzi
pan mgr inż. Rafał Marciniak – doświadczony inspektor i doradca w zakresie nadzoru inwestorskiego,
zawodowo związany z wieloma placówkami oświatowymi Wrocławia
PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 18 marca 2021 r. (czwartek), godz. 09:00 – 14:00.
Koszt szkolenia: 250 zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres: kursy@cku.wroc.pl do dnia 15 marca 2021 r. (poniedziałek) do godziny 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 15 marca 2021 r.

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl