Szanowni Państwo,
z powodu sytuacji epidemicznej w Polsce Sekretariat do odwołania będzie czynny w godzinach:

Poniedziałek – Piątek: 8:00-15:00

                                                                                           Szanowni Państwo!
W dniach 24 października – 8 listopada 2020 r. zajęcia w Centrum będą realizowane zdalnie na platformie Microsoft Teams, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Szczegółowych informacji udzielają, drogą elektroniczną, opiekunowie semestrów.

Szanowni Państwo!

W związku z wprowadzeniem z dniem 19 października 2020 r. nowych zasad funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w strefie żółtej, informuję o wprowadzeniu nauczania hybrydowego

Nauczanie hybrydowe realizowane będzie na platformie Microsoft Teams.

Zajęcia stacjonarne, jak i online odbywać się będą jednocześnie, zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Szczegółowe informacje związane z realizacją nauczania hybrydowego oraz login i hasło do platformy Microsoft Teams zostaną przesłane do Państwa drogą elektroniczną przez opiekunów semestrów.

Centrum kształcenia Ustawicznego ul. Swobodna 73 we Wrocławiu oferuje do wynajęcia lokale mieszczące się we Wrocławiu przy ul. Swobodnej 73 na drugim piętrze budynku C:
           Lokal nr 50 o wymiarach 4,5 x 4,45m i powierzchni 20,03m2,
           Lokal nr 51 o wymiarach 5,55 x 4,4m o powierzchni 24,42m2

Lokale wyposażone są w instalację elektryczną gniazd wtykowych i oświetlenia, instalację c.o. z węzła cieplnego. WC wspólne, dostępne z korytarza.

Lokale dotychczas wykorzystywane były jako pomieszczenia biurowe.

Lokale dostępne od 11.2020r.

Zainteresowanych prosimy o kontakt na nr telefonu: 71 7986701 wew. 110.
Osoba do kontaktu: Tomasz Cudakiewicz.

Szanowni Państwo – Maturzyści!

W dniu 11 sierpnia 2020 r. zostaną dostarczone do Centrum Kształcenia Ustawicznego Państwa wyniki egzaminu maturalnego z sesji czerwcowej i lipcowej (termin dodatkowy). Wyniki będą dostępne w Serwisie Informacyjnym Maturzysty
na stronie www.oke.wroc.pl – hasła dostępu otrzymali Państwo w czasie egzaminów maturalnych.

W celu odbioru świadectw dojrzałości, aneksów i zaświadczeń mogą się Państwo zgłaszać we wtorek, 11 sierpnia 2020 r. do sekretariatu Centrum w godzinach: 11:00-15:00, a w kolejnych dniach w godzinach pracy sekretariatu 9:00-14:00

Prosimy o zachowanie zasad bezpieczeństwa – zaopatrzenie w maseczki, bądź inne środki zakrywające usta i nos, a także własne długopisy.
Po odbiór dokumentów należy wchodzić pojedynczo, a oczekujący powinni zachować odstępy 1,5-2 m.
Przy wejściu do Centrum obowiązuje dezynfekcja rąk.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
DLA SŁUCHACZY LICEUM ZAOCZNEGO

Pierwsze zajęcia w nowym roku szkolnym 2020/2021 dla słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego nr I w formie zaocznej odbędą się 5-6 września 2020 r. ( sobota-niedziela) w godzinach: 8:00 – 15:00. Szczegółowy plan zajęć zostanie zamieszczony w terminie późniejszym na stronie internetowej CKU
w zakładce Słuchacz/Plan lekcji oraz w budynku szkolnym na tablicy ogłoszeń (przy sekretariacie uczniowskim), na parterze. Do zobaczenia!

WTOREK, 1 WRZEŚNIA 2020 R.
LO DOPOŁUDNIOWE:
GODZ. 8:00 – WSZYSTKIE SEMESTRY

SZKOŁA PODSTAWOWA:
GODZ. 13:00 – WSZYSTKIE SEMESTRY

LO POPOŁUDNIOWE:
GODZ. 14:55 – WSZYSTKIE SEMESTRY

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM ZOSTANIE ZAMIESZCZONY NA TABLICY OGŁOSZEŃ PRZY SEKRETARIACIE NA PARTERZE CENTRUM

Drodzy Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1
Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty można
odebrać w sekretariacie Centrum w terminie
od 31 lipca 2020 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w załączeniu przekazuję list Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

W liście minister Dariusz Piontkowski dziękuje dyrektorom i nauczycielom za profesjonalne i pełne zaangażowania wykonywanie obowiązków zawodowych, szczególnie w okresie kształcenia na odległość. Składa również życzenia spokojnych i bezpiecznych wakacji.
Proszę o przekazanie listu nauczycielom z Państwa placówki.

Z wyrazami szacunku
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

Drodzy Słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego!

Kończymy semestr wiosenny roku szkolnego 2019/2020, który przebiegał w trudnych dla nas wszystkich okolicznościach. Podjęliśmy wspólnie nowe wyzwanie związane z nauczaniem zdalnym, z którym poradziliście sobie doskonale. Gratulujemy wszystkim, którzy dzięki wytrwałej pracy uzyskali promocję na semestr programowo wyższy. Zapraszamy słuchaczy, chętnych do nauki w Centrum w nowym roku szkolnym.

Dziękujemy Wam za ostatnie miesiące wspólnej pracy i życzymy udanego, a przede wszystkim bezpiecznego wypoczynku wakacyjnego

Do zobaczenia we wrześniu!
Dyrektor Centrum
Monika Kaczkowska
wicedyrektorzy i grono pedagogiczne

Drodzy Słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1
w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu

          W związku z tym, że kończycie Waszą edukację w Centrum w szczególnych warunkach, chcemy Wam podziękować za współpracę w ciągu minionych trzech lat również w ten nietypowy, a obecnie powszechny sposób – on-line.

Gratulujemy Wam ukończenia szkoły, cieszymy się, że byliście z nami i uczestniczyliście w różnych działaniach Centrum: uroczystościach, akcjach społecznych, życiu kulturalnym.

Życzymy Wam sukcesów w życiu osobistym i zawodowym oraz wytrwałości w podejmowaniu kolejnych wyzwań, które pojawią się na Waszej drodze. Zachęcamy Was do podjęcia nauki w Centrum na kolejnym etapie edukacyjnym.

Dyrektor Centrum
Monika Kaczkowska
Wicedyrektorzy i Grono Pedagogiczne
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Harmonogram odbioru świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1

4a – 26.06.2020 r. godz. 10.00-11.00
4b – 26.06.2020 r. godz. 12.30-13.00

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty będą do odbioru w sekretariacie 3 sierpnia 2020 r.

Na wejście do budynku, po jednej osobie, oczekujemy przed wejściem do szkoły, zgodnie zobowiązującymi przepisami – w maseczce ochronnej, rękawiczkach i z własnym długopisem. W trosce o zdrowie Państwa i pracowników Centrum prosimy bezwzględnie przestrzegać przygotowanej procedury odbioru świadectw.

Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości, proszone są o indywidualny kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel. 71 798 67 01 w celu umówienia sposobu odbioru świadectwa.

PROSIMY O PRZYGOTOWANIE DO ZWROTU KSIĄŻEK WYPOŻYCZONYCH Z BIBLIOTEKI CENTRUM ORAZ KLUCZY DO SZAFEK NA KORYTARZACH SZKOŁY, Z KTÓRYCH KORZYSTALI PAŃSTWO W TRAKCIE ZAJĘĆ- NALEŻY JE UMIEŚCIĆ W PRZEŹROCZYSTEJ FOLIOWEJ TOREBCE Z KARTKĄ , Z ODNOTOWANYM IMIENIEM I NAZWISKIEM ORAZ SEMESTREM OSOBY ODDAJĄCEJ.

GRUSZA 2020

Wnioski o dofinansowanie należy składać

do 15 czerwca 2020 r.

Uwaga! – po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane !

• Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.cku.wroc.pl (zakładka szkoła/fundusz socjalny)
• Przez dochód brutto rozumie się wynagrodzenie brutto (przychód) minus koszty uzyskania przychodu.
• Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy dołączyć do wglądu zaświadczenia o dochodach swoich, jak i pozostałych uprawnionych członków rodziny uzyskujących dochody, i prowadzących wspólnie
z pracownikiem gospodarstwo domowe, tj:
                    a) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za rok ubiegły oraz innych
                    świadczeń np. alimentów
                    b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – osobom deklarującym brak dochodu, przyjmuje się minimalny
                    dochód, od którego płaci się składki ZUS.

• Dofinansowanie do wczasów pod gruszą wypłacane jest do końca lipca każdego roku

 

Drodzy Maturzyści,

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem matur oraz prezentacją dotyczącą organizacji egzaminów i zachowania bezpieczeństwa.

W dniach matur proszę zgłaszać się:
– o godz. 8:20 – na egzaminy, które rozpoczynają się o godz. 9:00
– o godz. 13:20 – na egzaminy, które rozpoczynają się o godz. 14:00

Wszyscy oczekują na wejście do budynków w bezpiecznej odległości pomiędzy poszczególnymi osobami (1,5 – 2m),
z zakrytymi ustami i nosem. (maseczki lub inne dopuszczone materiały (na dziedzińcu Centrum:

Do sali 1przed budynkiem C (sala gimnastyczna)
Do sali 4przed budynkiem B
Do sal: 2,3,225,226,338,339 – wejście główne budynek A
Do sal: 7,230,342,341,347 – wejście II do budynku A

Szatnia dla zdających w budynkach A i B będzie dostępna na parterze budynku A, dla budynku C odrębna, przy sali.

Proszę maksymalnie ograniczyć ilość wnoszonych rzeczy!
POWODZENIA!!!!!

Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się harmonogramy egzaminów semestralnych:

Szanowni Państwo, Słuchacze semestrów I – V na wydziale zaocznym

Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów semestralnych zaplanowanych
na 6-7 i 13-14 czerwca 2020 r.
Życzymy Państwu wspaniałych wyników na egzaminach semestralnych.
Do życzeń dołączamy twórczą energię.

Dyrekcja i nauczyciele
Centrum Kształcenia Ustawicznego

Drodzy Słuchacze,
przekazuję komunikat Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu. Liczymy na Wasze wsparcie.

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
Słuchacze, Rodzice, Nauczyciele, Pracownicy Administracji i Obsługi

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami korzystania z biblioteki szkolnej:

Zasady korzystania z biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego w trakcie epidemii COVID-19.

Godziny pracy biblioteki Centrum Kształcenia Ustawicznego w dniach od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.

Przypominamy, że słuchacze są zobowiązani do zwrotu przed wakacjami wszystkich książek wypożyczonych w bibliotece szkolnej. Książki należy zwrócić w terminie do 6 czerwca.

Za zgubioną lub zniszczoną książkę należy odkupić taką samą pozycję.
W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości można kontaktować się z nauczycielami bibliotekarzami droga mailową: biblioteka@cku.wroc.pl lub telefonicznie: 71 7986701.

ii

Drodzy Maturzyści

Od dnia 25 maja 2020 r. będą Państwo mieli możliwość udziału w konsultacjach organizowanych na terenie CKU z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu maturalnego. Po rozpoznaniu Państwa potrzeb, proponujemy poniższy grafik konsultacji. Jednocześnie informujemy, że wszystkie osoby chętne do udziału w konsultacjach powinny zgłosić to mailowo nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w terminie do 22 maja 2020 r.

Dla semestrów dopołudniowych:

Dla semestrów: popołudniowego i zaocznego:

Dla KKZ AU.65:

Konsultacje odbędą się z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej (konieczne są środki ochrony osobistej: maseczki, rękawiczki, a także własne przybory do pisania i liczenia) Udział Słuchaczy w konsultacjach jest dobrowolny.
Życzymy powodzenia i wytrwałości.
Wasi nauczyciele

Szanowni Państwo.

Informujemy, że Centrum Kształcenia Ustawicznego dysponuje wolnymi pomieszczeniami pod wynajem.
Wszelkich informacji udziela kierownik administracyjny – Pan Tomasz Cudakiewicz.
T: 71 798 67 01 wew. 110
M: tomasz.cudakiewicz@cku.wroc.pl

Drodzy Słuchacze,
Szanowni Rodzice Słuchaczy semestrów 4a i 4b Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1

          Od dnia 25 maja 2020 r. słuchacze semestrów: 4a i 4b SP będą mieli możliwość udziału w konsultacjach organizowanych na terenie Centrum z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów wchodzących w skład egzaminu ósmoklasisty (język polski, matematyka, język obcy).
          Prosimy o zgłaszanie do dnia 21.05.2020 r. opiekunom semestrów (telefonicznie lub mailowo) udziału słuchaczy w konsultacjach z jednego bądź z kilku przedmiotów egzaminacyjnych lub z pozostałych przedmiotów.
          Zebrane informacje posłużą do opracowania harmonogramu konsultacji z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.
          Harmonogram konsultacji zostanie udostępniony na stronie internetowej Centrum dnia 22.05.2020 r. Udział Słuchaczy w konsultacjach jest dobrowolny.
          W dalszym ciągu będą realizowane zajęcia z nauczycielami poszczególnych przedmiotów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

GRUSZA 2020

Wnioski o dofinansowanie do wczasów pod gruszą
należy składać

do 15 czerwca 2020 r.

Uwaga! – po tym terminie wnioski nie będą przyjmowane


     • Wnioski można pobrać ze strony internetowej www.cku.wroc.pl (zakładka szkoła / fundusz socjalny).
     • Przez dochód brutto rozumie się wynagrodzenie brutto (przychód) minus koszty uzyskania przychodu.
     • Do wniosku o dofinansowanie wypoczynku (wczasy pod gruszą) należy dołączyć do wglądu zaświadczenia o dochodach swoich, jak i pozostałych uprawnionych członków rodziny uzyskujących dochody, i prowadzących wspólnie
z pracownikiem gospodarstwo domowe, tj:

          a) zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym PIT za rok ubiegły oraz innych świadczeń np. alimentów,
          b) w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – osobom deklarującym brak dochodu, przyjmuje się minimalny dochód,             od którego płaci się składki ZUS

          Dofinansowanie do wczasów pod gruszą wypłacane jest do końca lipca każdego roku.

 

Szanowni Państwo, Słuchacze wydziału zaocznego

Przekazuję Państwu Harmonogram e-konsultacji zaplanowanych na 9-10 i 23-24 maja 2020 r. (poniżej). Szczegółowy terminarz e-konsultacji jest zgodny z aktualnym planem zajęć zamieszczonym na stronie internetowej CKU w zakładce Słuchacz/Plan lekcji. Termin przekazywania pisemnych prac dopuszczalnych z wszystkich przedmiotów upływa 23-24 maja, tj. w dniach ostatnich zajęć edukacyjnych w semestrze wiosennym roku szkolnego 2019/2020.
Posiedzenie Rady Pedagogicznej wydziału zaocznego w celu dopuszczenia słuchaczy semestrów I – V do egzaminów zaplanowano na 3 czerwca 2020 r.
Egzaminy semestralne odbędą się 6-7 i 13-14 czerwca 2020 r. Szczegółowe informacje i ustalenia dotyczące egzaminów zostaną przekazane w późniejszym terminie.
Wszystkim Słuchaczom przekazujemy wyrazy uznania za szczególne zaangażowanie w zdalną edukację – i życzymy powodzenia na egzaminach semestralnych.
Dyrekcja i nauczyciele
wydziału zaocznego

życzenia dla maturzystów

W wyniku licznych zapytań informujemy, że w związku pandemią, Akcja Honorowego Krwiodawstwa w Centrum zostaje odwołana.
Wszystkich chętnych informujemy, że krew można oddawać w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. prof. dr hab. Tadeusza Dorobisza ul. Czerwonego Krzyża 5/9,  50-345 Wrocław.
https://www.rckik.wroclaw.pl/krwiodawstwo-ABC-Krwiodawcy-12-3.html
https://www.rckik.wroclaw.pl/krwiodawstwo-Kontakt-1-1.html

Drodzy słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego
Informujemy, że istnieje możliwość telefonicznego kontaktu w zakresie doradztwa zawodowego i rynku pracy ze specjalistami Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem:

     1. doradca zawodowy – od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45 pod nr telefonu 71 798 59 44
     2. pośrednik pracy – od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45 pod nr telefonu 71 343 34 11

Oferty pracy umieszczane są na stronie www.mbp.ohp.pl

Szanowni Słuchacze wydziału zaocznego

Poniżej znajduje się harmonogram e-konsultacji zaplanowanych na 18 i 19
kwietnia 2020 r. oraz numery lekcji wskazanych do realizacji w w/w terminie
skierowane dla Słuchaczy semestrów: I gA, II gA, III gA, IV gA i V gA.
Wszystkim Słuchaczom semestru VI gA

życzymy wiary we własne możliwości, optymizmu i pomyślnego zdania
egzaminów końcowych. Niech zdającym patronuje Viktoria.

                                                                                                                                                                   Dyrekcja i nauczyciele
                                                                                                                                                                      Centrum Kształcenia Ustawicznego

Szanowni Słuchacze semestru VI gA na wydziale zaocznym
Poniżej znajduje się harmonogram egzaminów końcowych
zaplanowanych na 18-19 kwietnia 2020 r.

INFORMACJA DLA MATURZYSTÓW

Szanowni Państwo,
Zgodnie z obowiązującym harmonogramem przygotowania i przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, od 6 kwietnia 2020 r., w sekretariacie Centrum, są dostępne imienne listy na poszczególne egzaminy ustne.
Ze względu na sytuację epidemiczną, informacji udziela się telefonicznie.

Szanowni Słuchacze, poniżej plany zajęć dla LO stacjonarnego z uwzględnieniem konsultacji przez
Skype’a i inne komunikatory ( tabela z adresami zostanie zamieszczona oddzielnie).

E-konsultacje zaznaczono kolorem czerwonym; w przypadku przedmiotów, w których zaplanowano
konsultacje co drugi tydzień- podane są daty. Powodzenia.

Drodzy Państwo,
poniżej znajdziecie harmonogram egzaminów końcowych
dla semestrów VIpgA,VIpgB,VIpgD – wydział stacjonarny.

Drodzy Słuchacze, Rodzice i Nauczyciele
   informujemy, że w ramach akcji Psychologowie i terapeuci dla społeczeństwa,
istnieje możliwość skorzystania
z bezpłatnej, profesjonalnej pomocy psychologicznej.
Zainteresowane osoby proszę kliknąć w LINK.

Szanowni Słuchacze wydziału zaocznego
     Informuję, że w czasie zaplanowanych zajęć lekcyjnych mogą Państwo korzystać z e-konsultacji prowadzonych przez nauczycieli przedmiotów.
     Poniżej znajduje się harmonogram e-konsultacji zaplanowanych na
4 i 5 kwietnia 2020 r. Do harmonogramu dołączone zostały numery tematów lekcji wyznaczonych do realizacji za pośrednictwem szkolnej platformy edukacyjnej Nauczanie na Odległość w ww. terminie oraz informacje dotyczące form komunikacji elektronicznej z nauczycielami.

Informujemy, że Specjalistyczna Poradnia Terapeutyczna udziela wsparcia psychologicznego Słuchaczom, Rodzicom i Nauczycielom TELEFONICZNIE od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 – 17:00
Telefon: 71 798 68 84 wew. 100 i wew. 106

Zapraszam
Beata Mally
Wicedyrektor ds. SPT
W Zespole Placówek Oświatowych nr 3
Tel: 71 798 68 84 wew. 106

Szanowni Rodzice
Drodzy słuchacze Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1

          W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zamieszczamy poniżej harmonogram e-konsultacji z nauczycielami wszystkich przedmiotów.
Zachęcamy was do skorzystania z tej formy kształcenia.

Szanowni Państwo – Drodzy Słuchacze
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr 1
wydziału zaocznego CKU we Wrocławiu

          Informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Centrum z powodu epidemii zajęcia edukacyjne w formie zdalnej odbywają się zgodnie z terminarzem obowiązującym w semestrze wiosennym 2019/2020, wg planu lekcji (udostępnionego
i aktualizowanego na stronie internetowej CKU we Wrocławiu).

Zdalna nauka w Centrum odbywa się poprzez:
1. realizację podstawy programowej w zakresie wszystkich przedmiotów z wykorzystaniem platformy edukacyjnej: Nauczanie na Odległość;
2. prowadzenie e-konsultacji w czasie przeznaczonym na zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem darmowych, powszechnie dostępnych komunikatorów internetowych: Skype, Dyscord, a także platformy: Nauczanie na Odległość, czatu na platformie: Nauczanie na Odległość, poczty elektronicznej, innych.
Szczegółowy terminarz e-konsultacji jest zgodny z aktualnym planem lekcji (zamieszczony poniżej).

Ostatnie zajęcia edukacyjne dla słuchaczy semestru VI gA (maturalnego) odbędą się w terminie: 28 – 29.03.2020 r.
Termin przekazywania pisemnych prac dopuszczeniowych z wszystkich przedmiotów upływa: 30.03.2020 r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej wydziału zaocznego w celu dopuszczenia słuchaczy semestru VI gA (maturalnego) do egzaminów końcowych zaplanowano na:1.04.2020 r.

Egzaminy końcowe słuchaczy semestru VI gA (maturalnego) zaplanowane na: 04.04.2020 r. – 05.04.2020 r. oraz na: 18.04.2020 r. – 19.04.2020 r., odbędą się w skróconym terminie: 18.04.2020 r. – 19.04.2020 r. (prawdopodobnie w systemie zdalnym). Szczegółowe informacje i ustalenia zostaną przekazane wszystkim zainteresowanym w późniejszym terminie.

W celu ułatwienia współpracy edukacyjnej z nauczycielami wszystkich przedmiotów przekazujemy Państwu pełne zestawienie informacji kontaktowych (zestawienie poniżej).

Drodzy Słuchacze i Rodzice!!!

   Od 25 marca 2020 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek edukacyjnych, uwzględniające obowiązek realizacji podstawy programowej.

Prosimy Państwa o śledzenie informacji na stronie internetowej Centrum, Platformie NnO oraz Facebooku Centrum, na których na bieżąco publikujemy podejmowane przez nas działania.

Aby zapewnić Państwu jak najlepszy dostęp do nauczycieli prowadzących oraz stałą opiekę psychologiczno–pedagogiczną uzupełniamy naszą ofertę o e-konsultacje, których harmonogram umieszczony zostanie na stronie internetowej szkoły.

Prosimy o systematyczne odsyłanie zleconych przez nauczycieli zadań do realizacji na kolejne tygodnie oraz uczestnictwa w e-konsultacjach.

UWAGA!
Sekretariat w okresie zawieszenia nauki pracuje w godzinach 8:00 – 13:00
Kontakt możliwy jest
pod numerem telefonu 71 798 67 01
oraz adresem e-mail cku@cku.wroc.pl

Drodzy Rodzice, Słuchacze oraz Nauczyciele

Prosimy o zapoznanie się z informacją o nauczaniu online w Centrum Kształcenia Ustawicznego,
którą znajdziecie Państwo poniżej.

Szanowni Rodzice oraz Słuchacze Szkoły Podstawowej!

     Prosimy zapoznać się z informacjami o zawieszeniu zajęć. Informacje oraz zadania do samodzielnej realizacji znajdziecie Państwo w zakładce Słuchacz/Zawieszenie zajęć.

 

Dla człowieka nie tylko świat otaczający jest zagadką:
jest on nią sam dla siebie.
Antoni Kępiński

Drodzy Słuchacze i Rodzice,

informujemy, że w tym trudnym czasie pozostajemy do Waszej dyspozycji pod wskazanymi
adresami:
abociarska@cku.wroc.pl oraz e.trestka@cku.wroc.pl.
Służymy wsparciem i rozmową.

Aneta Bociarska – pedagog   Edyta Trestka – psycholog

Dostęp do lektur szkolnych w wersji elektronicznej

W związku z zamknięciem bibliotek szkolnych i publicznych z powodu epidemii koronawirusa, zachęcamy do korzystania z książek w postaci ebooków i audiobooków, które są dostępne w Internecie.

Biblioteka internetowa Wolne Lektury

Większość lektur szkolnych można znaleźć w bibliotece internetowej Wolne Lektury, która oferuje bezpłatny dostęp do ponad 5,5 tysiąca książek. W jej zasobach są utwory, które trafiły już do domeny publicznej (70 lat po śmierci autora), w tym lektury od antyku do dwudziestolecia międzywojennego, a także współczesne dzieła udostępnione przez autorów lub spadkobierców praw na jednej z wolnych licencji. 

Lektury.gov.pl

Na platformie Lektury.gov.pl jest bezpłatnie dostępnych kilkaset lektur obowiązkowych i uzupełniających dla uczniów szkoły podstawowej i liceum w postaci ebooków oraz audiobooków.

Portale Wolne Lektury i Lektury.gov.pl nie publikują w wersji cyfrowej utworów, które są objęte autorskimi prawami majątkowymi, m.in. Alberta Camusa, Zofii Nałkowskiej, Tadeusza Borowskiego, Sławomira Mrożka, Hanny Krall, Michaiła Bułhakowa, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Bezpłatny dostęp do utworów współczesnych autorów, których nie ma w niekomercyjnych serwisach, można uzyskać w ramach testowych bezpłatnych abonamentów na stronach niektórych księgarni internetowych.

E-czytelnia IBUK LIBRA

Ponadto bardzo zachęcamy do korzystania z E-czytelni na platformie IBUK LIBRA, do której dostęp mają czytelnicy biblioteki szkolnej po zalogowaniu się do swojego konta w katalogu Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych . IBUK LIBRA w ostatnim czasie uzupełniła swoją ofertę o lektury szkolne współczesnych autorów.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości można kontaktować się z nauczycielami bibliotekarzami, p. Elżbietą Cegiełą i p. Aliną Kropiewnicką drogą mailową: biblioteka.cku@wroc.pl.

Informacje dla Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego

          W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu, spowodowanym redukcją zagrożenia infekcją koronawirusem, prosimy Słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych nr I, aby – współpracując z nauczycielami – podjęli działania edukacyjne, wykorzystując do tego celu platformę NnO.

          Przypominamy, że aby skorzystać z materiałów edukacyjnych zamieszczonych na szkolnej platformie e-learningowej, umożliwiającej nauczanie na odległość w zakresie wszystkich przedmiotów, we wszystkich semestrach LO, należy zalogować się i utworzyć własne konto (zgodnie z instrukcją umieszczoną na platformie NnO), a następnie – adekwatnie do poziomu kształcenia – przejść do realizacji poszczególnych tematów lekcji, łącznie z wykonaniem zadania domowego i odesłaniem go nauczycielowi do oceny.

Wykaz tematów poniżej:

Dyrektor Centrum informuje:

1.Zajęcia dydaktyczne w Szkole Podstawowej dla Dorosłych nr 1 zostają zawieszone w okresie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.
W dniu 12.03.2020 r. w szkole podstawowej odbywać się będą zajęcia opiekuńcze.

2.Zajęcia dydaktyczne w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych nr I w formie stacjonarnej i zaocznej
zostają zawieszone w okresie od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

Jednocześnie zachęcam Państwa do korzystania z materiałów dostępnych na platformie e-learningowej Centrum.
Proszę o bieżące śledzenie informacji na stronie internetowej Centrum.

Drodzy słuchacze!

Poniżej znajdziecie Państwo harmonogramy egzaminów maturalnych w CKU – maj 2020

Harmonogram egzaminów poprawkowych i semestralnych w terminie dodatkowym znajdziecie Państwo TUTAJ.

Każdy słuchacz Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu może wziąć udział w całorocznym konkursie na
ZDJĘCIE MIESIĄCA
w lutym tematem miesiąca jest:
“Ferie ziomowe?”
Wystarczy zrobić zdjęcie telefonem komórkowym albo aparatem fotograficznym i przesłać je na adres:
foto@cku.wroc.pl
Przesłane zdjęcie musi mieć opis:
– imię nazwisko autora oraz semestr, do którego uczęszcza,
– oświadczenie – zgoda na publikację zdjęć:
Wyrażam zgodę na publikację zdjęć na stronie internetowej i Facebooku CKU.
Dla uczestników konkursu co miesiąc przewidziane są nagrody.
Spotkania osób chętnych na zajęcia i rozmowy o fotografii we wtorki w godzinach: 16.30 – 17.30 w sali 226.

 

Koordynator konkursu i zajęć – Janusz Wolniak

Harmonogram egzaminów poprawkowych znajdziecie Państwo TUTAJ

Drogie Kandydatki, Drodzy Kandydaci

Jeśli planujecie rozpoczęcie lub rozważacie kontynuację nauki w szkole ponadpodstawowej – średniej, a wykształcenie jest dla Was istotną
wartością, nie odkładajcie decyzji i już teraz zaaplikujcie o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego nr I w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

Działające w Centrum 3-letnie oraz 4-letnie Liceum dla Dorosłych Nr I w systemach stacjonarnym i zaocznym to szkoły pod każdym względem dostosowane do potrzeb i możliwości osób dorosłych oraz osób niepełnoletnich – aktywnych zawodowo, mających własne
rodziny (godzących obowiązki rodzinne z zawodowymi), powracających do szkoły po przerwie w nauce, przebywających czasowo
za granicą.

Jesteśmy placówką publiczną. Edukacja jest bezpłatna. Uczymy w systemie semestralnym.

Nauka w LO nr I w systemie stacjonarnym obejmuje 3 dni w tygodniu przed południem (wtorki, środy i piątki) lub
3 dni po południu (poniedziałki, wtorki, czwartki).
Nauka w LO nr I w systemie zaocznym obejmuje 2 dni w tygodniu (soboty, niedziele) w godzinach: 8.00 – 15.50.

Szkoła dysponuje: przestronnymi salami zajęć przedmiotowych, pracowniami kursowymi, pracowniami informatycznymi i językowymi oraz nowoczesną biblioteką multimedialną. Oferta nauczanych w Centrum języków obejmuje: język angielski, język niemiecki, język rosyjski (do wyboru). Każdy słuchacz ma prawo do korzystania ze szkolnego systemu Nauczania na Odległość, który umożliwia zindywidualizowaną edukację w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca (kursy@cku.wroc.pl). Dogodna lokalizacja w centrum Wrocławia, w sąsiedztwie Dworca PKP i Dworca PKS, ułatwi dojazd do Centrum i powrót do domu każdemu słuchaczowi
(siedziba Centrum znajduje się we Wrocławiu/kod pocztowy: 50-08/ przy ul. Swobodnej 73, tel. 071 783 – 36 – 68 do 70).

Aktualnie trwa nabór do wszystkich semestrów Liceum Ogólnokształcącego nr I w Centrum Kształcenia Ustawicznego.
Wniosek o przyjęcie do LO nr I należy pobrać i złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach: 8 – 16.00.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych podjęciem i kontynuacją nauki.
Czekamy na każdego, kto – z naszym wsparciem – jest gotów podjąć wysiłek edukacyjny.
Efektywnie wspieramy naszych Słuchaczy w ich wyborach i decyzjach.

Dyrekcja i społeczność
Centrum Kształcenia Ustawicznego
we Wrocławiu