Zmieniająca się w dynamiczny sposób rzeczywistość wymaga od nas postawy ukierunkowanej na ustawiczne samokształcenie, które jest siłą sprzyjającą kształtowaniu osobowości człowieka umiejącego stawić czoło wyzwaniom przyszłości.

Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom edukacyjnym słuchaczy, w Centrum Kształcenia Ustawicznego powołano w 2000 r. pod patronatem Dyrektora i Samorządu Klub Edukacji Ustawicznej. Celem działalności klubu jest wspieranie rozwoju społecznego, intelektualnego i duchowego słuchaczy oraz proponowanie im dodatkowych form aktywności, w tym – samokształcenia.

Jako aktywni inicjatorzy Klubu Edukacji Ustawicznej chcielibyśmy, w ramach naszych działań, przybliżyć zainteresowanym wiedzę z wielu różnych dziedzin życia. W ramach działalności Klubu organizowane są spotkania z ludźmi reprezentującymi różne obszary: kultury, sztuki, nauki, biznesu oraz z działaczami społeczno-politycznymi. Tematyka spotkań jest bardzo różnorodna – od zagadnień etycznych, społeczno-politycznych i historycznych –  do tematów związanych z życiem kulturalno-literackim.

Jak angażować się w sprawy miejskie?

Zapraszamy na spotkanie  z panem Krzysztofem Zientalem
z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Spotkanie odbędzie się 4 października 2019 r.  o godz. 11.30 w bibliotece Centrum Kształcenia Ustawicznego.

25 XI 2018 r.

Spotkanie w ramach Klubu Edukacji Ustawicznej z Panią dr Anetą Kazanecką
specjalistką w dziedzinie protokołu dyplomatycznego „Zasady savoir–vivre w szkole
i poza szkołą”