Kształcenie Ustawiczne - sposób na mądre życie

        Wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym naszych słuchaczy, w 2000 r. powołano w naszej szkole pod patronatem Dyrektora Centrum i Samorządu Słuchaczy KLUB EDUKACJI USTAWICZNEJ.
        Celem klubu jest zachęcenie do rozwijania zainteresowań , poszerzanie wiedzy, która pozwoli zrozumieć otaczającą rzeczywistość, ale także inspirować do rozwijania pasji . Chcemy propagować wartości ważne do życia w społeczeństwie, takie jak praworządność, odpowiedzialność, tolerancja,  życzliwość, kultura współżycia i refleksyjność. Ideą naszych działań jest wpajanie szacunku dla tradycji narodowej, ludzi nauki i kultury oraz ich dorobku a także wychowanie człowieka samodzielnie funkcjonującego w otaczającym go świecie, przystosowującym się do zachodzących zmian i potrafiącym odnaleźć się na rynku pracy.
        Na przestrzeni 20 lat gościliśmy w KEU wiele znanych i cenionych osób. Byli wśród nich pisarze, aktorzy, muzycy, filmowcy, naukowcy, medycy, prawnicy, psychologowie i podróżnicy,  ale także ludzie ze świata biznesu . Wśród gości znaleźli się m.in. prof. Czesław Opaliński, aktorzy Jerzy Kamas, Maciej Damięcki, Artur Barciś, Filharmonicy Lwowscy, prof. Jan Miodek, reżyser i dziekan warszawskiej szkoły filmowej Andrzej Sapija, pisarze Marek Krajewski i Andrzej Ziemiański, poeta Bogusław Kierc oraz Janusz Rybak – biznesmen, założyciel Zachodniej Izby Gospodarczej.

        Spektrum poruszanych tematów było bardzo szerokie, poczynając od tematów związanych z życiem kulturalno- literackim i społecznym do zagadnień etycznych. Od uzależnień, odpowiedzialności karnej nieletnich, cyberprzestępczości-, transplantacji komórkowych po zasady savoir –vivre i metody wykorzystywane przez twórców przy powstawaniu dzieł literackich i filmowych. W bibliotece CKU znajduje się , do wglądu zainteresowanych, bogato ilustrowana zdjęciami, fotokronika  dokumentująca większość spotkań.
        Po ponad 20- letnich doświadczeniach i odbytych 68 spotkaniach można stwierdzić, że ta forma działalności pozalekcyjnej najbardziej odpowiada potrzebom słuchaczy.

        Podczas spotkań i dyskusji, prowadzący podkreślali, że edukacja i kształcenie ustawiczne jest wartością samą w sobie, sposobem na osiągnięcie osobistego i społecznego sukcesu. Ciągłe kształcenie się, to dziś najpewniejszy i najbardziej opłacalny sposób inwestowania w siebie.

27 IV 2021 r. CZY OGRODY ZOOLOGICZNE SĄ JESZCZE POTRZEBNE?

Spotkanie online z panią Martą Zając-Ossowską, dyrektor Wydziału Edukacji ZOO Wrocław.

23, 27 IV 2021 r. OD DEPORTACJI DO REPATRIACJI. LOSY POLAKÓW NA WSCHODZIE PO 17 WRZEŚNIA 1939 R.

          Spotkanie online z panem doktorem Wojciechem Marciniakiem, historykiem z Uniwersytetu Łódzkiego, kierownikiem Archiwum Sybiraków, autorem wielu publikacji na temat losów obywateli polskich na Wschodzie po ataku ZSRR na Polskę 17 września 1939 r.

4 X 2019 r. JAK ANGAŻOWAĆ SIĘ W SPRAWY MIEJSKIE

Spotkanie z panem Krzysztofem Zientalem z Wydziału Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia.

3 X 2019 r. PODRÓŻE Z OBIEKTYWEM PO AZJI I AMERYCE

Spotkanie z panem Markiem Bugajem, fotografem i podróżnikiem, relacje z podróży po Japonii i USA.

21 V 2019 r. ZMIANY KLIMATU A BIORÓŻNORODNOŚĆ

Spotkanie z panią Grażyną Jaworską, edukatorką ekologiczną z Fundacji Ziemia i Ludzie

25 XI 2018 r. ZASADY SAVOIR-VIVRE W SZKOLE I POZASZKOŁĄ

Spotkanie z panią dr Anetą Kazanecką, specjalistką w dziedzinie protokołu dyplomatycznego