Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

serdecznie zaprasza na szkolenie online

PROFESJONALNY SEKRETARIAT W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH,

które przeprowadzi

Pani Elżbieta Susek – doświadczony edukator, ekspert w zakresie prawa pracy i prawa oświatowego, wykładowca, były dyrektor zespołu szkół, egzaminator OKE, autor projektów i innowacji pedagogicznych oraz programów nauczania dopuszczonych do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej, absolwentka seminarium doktoranckiego w zakresie zarządzania środowiskowego

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 3 grudnia 2020 r. (czwartek), godz. 09:00 – 13:00.
Koszt szkolenia: 250 zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres: kursy@cku.wroc.pl do dnia 30 listopada 2020 r. (piątek) do godziny 14:00

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 30 listopada 2020 r.

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu