UWAGA!

Trwa nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji
EKA.01 Obsługa Klienta w jednostkach administracji
wyodrębnionej w zawodzie technik administracji – 334306

Rozpoczęcie zajęć: wrzesień 2020 r.
Nauka w trybie zaocznym (weekendowym) potrwa 2 lata (4 semestry) i zakończy się nieobowiązkowym egzaminem zawodowym w sesji letniej 2022 r.

Warunki przyjęcia na kurs:
     • brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Wniosek o przyjęcie na kurs: LINK

Szczegółowych informacji udziela:
Pani Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
71 798 67 01 wew. 143
alicja.orlowska@cku.wroc.pl