W Centrum Kształcenia Ustawicznego proponujemy naszym słuchaczom dodatkową formę uczenia się poprzez korzystanie z lekcji na platformach edukacyjnych Nauczania na Odległość.

Lekcje ze wszystkich przedmiotów zostały opracowane przez nauczycieli Centrum i zawierają materiały dydaktyczne przygotowane według rozkładów materiałów obowiązujących w naszej szkole. Każda lekcja zawiera zadanie domowe, które jest sprawdzane przez nauczyciela uczącego na platformie NnO.

Dzięki samokształceniu i przy wsparciu nauczyciela prowadzącego lekcje na platformie możesz być przygotowany na każde zajęcia, bez wychodzenia z domu. Zapraszamy do korzystania z zasobów NnO.

Dla semestrów I – IV trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego obowiązuje platforma kursy.cku.wroc.pl.

Dla semestrów V –VI trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego obowiązuje platforma nno.cku.wroc.pl

Dla semestru I czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego obowiązuje platforma nno2.cku.wroc.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z Nauczania na Odległość znajdziesz na poszczególnych stronach NnO oraz u opiekuna semestru.