Administratorem danych osobowych jest Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu, ul. Swobodna 73, 50-089 Wrocław. Naszym Inspektorem Ochrony Danych jest Tomasz Grzybowski tel. + 48 501 083 482.
Kontakt e-mail: inspektor@coreconsulting.pl lub CORE Consulting sp. z o.o., ul. Wyłom 16, 61-671 Poznań.

 

 

Zał. 5a. Klauzula – korespondencja e-mail

Zał. 5b. Klauzula – złożenie pisma

Zał. 5d. Klauzula – strona www

Zał. 5e. Klauzula – słuchacz

Zał. 5g. Klauzula – najemca

Zał. 5h. Klauzula – rekrutacja pracownika

Zał. 5j. Klauzula – pracownik

Zał. 5k. Klauzula – formy pozaszkolne

Zał. 5ł. Klauzula – postępowanie administracyjne

Zał. 5m. Klauzula – ewidencja wejść i wyjść

Zał. 5n. Klauzula – zamówienia publiczne

Zał. 5o. Klauzula – praca społecznie użyteczna

Zał. 5p. Klauzula – ZFŚS

Zał. 5r. Klauzula – opiekun wycieczki

Zał. 5s. Klauzula – PPK

Zał. 5t. Klauzula – rejestr wejść w stanie epidemii Covid-19

Zał. 5u. Klauzula – monitoring

Zał. 5w. Klauzula – umowa

Zał. 5x. Klauzula – osoba zgłaszająca, osoba pomagająca i powiązana ze zgłaszającym

Zał. 5y. Klauzula – osoba, której dotyczy naruszenie

Formularz zgody na publikację wizerunku słuchacza

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej.

Zasady przetwarzania danych osobowych słuchaczy w Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu.

Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z rekrutacja i zatrudnieniem.