Szanowni Słuchacze i Rodzice/Opiekunowie Prawni Słuchaczy niepełnoletnich
Szkoły Podstawowej dla Dorosłych nr 1 w CKU

Informujemy, że – w związku z zawieszeniem zajęć edukacyjnych z powodu zagrożenia epidemicznego – na stronie internetowej Centrum Kształcenia ustawicznego We Wrocławiu, w zakładce Słuchacz/Zawieszenie zajęć/ Zadania do samodzielnej realizacji zostały umieszczone materiały edukacyjne w zakresie wszystkich przedmiotów – odpowiednio do każdego poziomu nauczania.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami i o podjęcie działań o charakterze samokształceniowym.

Opiekunowie semestrów i nauczyciele wszystkich przedmiotów pozostają do Państwa dyspozycji – z wykorzystaniem możliwości kontaktów drogą telefoniczną: (tel. CKU: 71 798 67 01) oraz mailową (adresy mailowe nauczycieli)