Informacje o zbiorach można znaleźć w katalogu Wrocławskiego Systemu Bibliotek
Szkolnych:
https://prolib.edu.wroclaw.pl

Katalog ten pozwala przeszukiwać bazę biblioteczną Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz bazy biblioteczne wszystkich placówek edukacyjnych prowadzonych przez Gminę Wrocław.

Polecamy szczególnie opcję „Nowości”.

Dodatkową funkcjonalnością bazy Wrocławskiego Systemu Bibliotek Szkolnych jest zintegrowanie opisów katalogowych utworów, które trafiły już do domeny publicznej z bazą portalu Wolne Lektury, zawierającą teksty w wersji elektronicznej, audiobooki oraz indeks motywów literackich.