ogłasza dodatkowy nabór na 12-godzinne szkolenie

“PROGRAMY WORD I EXEL W PRACY INTENDENTA”,

(przełożone ze stycznia 2020 r.)

które przeprowadzi Pani mgr. Agnieszka Motak

PROGRAM SZKOLENIA w załączniku

Termin szkolenia: 18 oraz 25 marca 2020 r. (środy), godz. 14:30 – 19:00.
Koszt szkolenia: 400zł/os.
Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres:
kursy@cku.wroc.pl do dnia 13 marca 2020 r. (piątek) do godziny 14:00.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA!
Warunkiem przeprowadzenia szkolenia jest zebranie min. 20 uczestników w terminie do dnia 06 marca 2020 r.

Z wyrazami szacunku,
Alicja Orłowska

wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143