Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
50-089 Wrocław
ul. Swobodna 73
tel. 71 798 67 01

zaprasza na weekendowy kurs przygotowujący
do egzaminu maturalnego MAJ 2020

Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele w terminie:
05 października 2019 r. – 26 kwietnia 2020 r.

Harmonogram zajęć zostanie ogłoszony na pierwszych zajęciach.

Koszt kursu zależy od ilości wybranych przedmiotów (j. polski, j. obcy, matematyka, geografia, biologia, historia, wiedza o społeczeństwie – szczegóły w karcie zgłoszenia) i wynosi odpowiednio:

660 zł za jeden przedmiot
1100 zł za dwa przedmioty
1400 zł za trzy przedmioty
1700 zł za cztery przedmioty

Istnieje możliwość płatności w ratach, według poniższego harmonogramu:

Opłaty należy uiszczać na konto:

PKO BP; CKU ul. Swobodna 73; 50-089 Wrocław
Nr konta: 96 1020 5226 0000 6102 0416 4257
z dopiskiem “Kurs matura 2020” oraz imię i nazwisko uczestnika

Na
każdy przedmiot przewidziano 51 godzin dydaktycznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia (załącznik) proszę przesłać na adres kursy@cku.wroc.pl lub złożyć osobiście (w sekretariacie szkoły) do dnia 02 października 2019 r. (środa)
do godz. 14:00.

UWAGA! Warunkiem utworzenia grupy na dany przedmiot jest zebranie min. 12 uczestników.

Serdecznie zapraszamy!

Alicja Orłowska
wicedyrektor ds. kształcenia w formach pozaszkolnych
Centrum Kształcenia Ustawicznego we Wrocławiu
alicja.orlowska@cku.wroc.pl
717986701 wew. 143